Debat Norddjurs: Hvad blev der af børnenes tarv?

Af
Karin Veje Nielsen

Odinsvej 26

Grenaa:

"Tilbage til år 2014 blev mine 2 børnebørn fjernet fra en god netværksplejefamilie, men forældrene mente, at de skulle et andet sted hen.

Det kom på opholdsstedet Golå ved Silkeborg. Efter dette gik der 3 måneder, inden min nærmeste familie igen måtte se pigerne ganske lidt.

Min mand har været syg af kræft i en del år. Vi havde lige 13. maj 2018 haft pigerne på besøg.

Min mand var den dag meget sløv, og han lå i sin sygeseng inde i stuen, pigerne har en alder på 12 og 13 år. Da pigerne blev hentet, var de meget ulykkelige. De lagde sig ved bedstefar og sagde, at han ikke måtte dø, for de ville komme tilbage. Dette var en meget svær afsked, for jeg viste, at skulle deres ønske opfyldes, så skulle vi tigge og bede Norddjurs Kommune om lov til, at de måtte komme og besøge os igen, inden de 2 måneder som er planlagt på forhånd.

Fredag 25. maj 2018 blev min mand meget dårlig, og lægen blev tilkaldt. Vi ringede samtidig også til Norddjurs Kommune for at bede dem om, at pigerne skulle hjem den fredag for at sige farvel til deres bedstefar, da vi der havde fået af vide, at det kun ville gå den forkerte vej med min mand og derfor ville det være bedst for pigerne at se ham denne fredag.

Langt om længe ringede en socialrådgiver fra Norddjurs Kommune tilbage, men kun for at fortælle os at pigerne ikke kom hjem, for han havde talt med vores læge, og min mand var jo ikke så syg, som vi fortalte.

Lørdag 26. maj 2018 kl. 12.45 sov min mand stille ind med en viden om, at han ikke fik lov til at se sine to elskede børnebørn. Min mand var klar i hovedet, lige til han lukkede sin øjne.

Jeg spørger bare, om denne socialrådgiver er berettiget til at bestemme over liv og død?

Har denne socialrådgiver ret til sin stilling?

Det sidste i denne sag er, at pigerne måtte komme hjem til bisættelsen. Derefter havde socialrådgiveren fra Norddjurs Kommune, Opholdsstedet Golå og pigernes mor bestemt, at de skal på cafe og ikke deltage i sammenkomsten her ved mig. Denne beslutning var også kun en straf for pigerne da de hellere ville have været med hjemme ved mig og hygge med resten af familien.

Men kommunen bestemmer og vil også gerne betale 280.000 kr. pr. måned for, at pigerne bor på Golå. Da de boede ved netværksfamilien betalte de 25.000 kr. pr. måned.

Ak ja, Norddjurs Kommune betaler, for vi mangler nemlig ikke penge i Norddjurs Kommune.

Nej, de eneste, som er tabere i denne sag, er pigerne. Hvor er børnenes tarv?"

Læserindlæg forelagt Norddjurs Kommune. Susanne Rasmussen, afdelingsleder i Myndighedsafdelingen hos Norddjurs Kommune svarer således:

"Der er tale om en personsag, og jeg kan derfor ikke kommentere på indholdet i brevet. Men jeg kan dog gøre opmærksom på, at der aldrig er en enkelt socialrådgiver, der træffer beslutning i den type spørgsmål, der er berørt. Endvidere kan jeg gøre opmærksom på muligheden for at familien søger aktindsigt, og på den måde delagtiggør redaktionen i deres sag."

Publiceret 12 July 2018 09:00