Debat Norddjurs: Kampen fortsætter - selvom vi er ved at gå bankerot i Norddjurs

Enhedslistens Ulf Harbo funderer i dette indlæg, hvad der er op og ned i debatten om Norddjurs Kommunes økonomiske situation

Af
Ulf Harbo (Enhedslisten Norddjurs)

Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Jeg har de sidste 2 år gjort mit for at udbrede den gode historie om jobcentret i Norddjurs Kommune, som gik fra at være et af de værste i landet til at være det bedste i landet til at afklare kronisk syge parkeret på kontanthjælp til fleksjob, ressourceforløb elle førtidspension.

En ekstrem vigtig del af historien kom 18. maj 2017, da forvaltningen i Norddjurs Kommune lavede en sag til Budget 2018, hvor de beregnede, at det kunne betale sig økonomisk at stoppe ressourceforløb før tid og tilkende førtidspension i de sager, hvor man godt kunne se, at arbejdsevnen var ubetydelig, og der ikke var muligheder for at udvikle arbejdsevnen.

Helt præcis mente forvaltningen, at vi kunne spare 330.000 kroner i 2018 og med effekt i overslagsårerne ved at afklare hurtigere til førtidspension, og da Budget 2018 blev godkendt, godkendte vi sagen.

Siden har jeg forsøgt at udbrede til resten af landet, at det godt kan betale sig ikke kun menneskeligt og etisk moralsk, men også økonomisk at afklare kronisk syge til førtidspension under betegnelsen Norddjurs-modellen.

Men, men, men…

Nu ligger Norddjurs Kommunes økonomi i ruiner, og en stor del af de penge, vi mangler, er i følge vores forvaltning, fordi de ikke har haft styr på, hvad det koster at få flere førtidspensionister efter de nye refusionsregler, der kom i 2015.

Helt præcis 40,5 millioner i 2019, mener forvaltningen, at de har regnet forkert, fordi de ikke har taget højde for de nye refusionsreglers betydning for gennemsnitsprisen (enhedsprisen) for en førtidspensionist.

Det kom frem på et temamøde om budgetproblemerne, vi havde 22. juni i år. (se s. 34 i temadag power point - links nederst)

Det er selvfølgelig meget chokerende og ødelæggende, ikke kun for Norddjurs Kommunes økonomi og dermed for alle borgere, ansatte, børn, unge, syge, ældre mv. i Norddjurs, men også for projektet med, at udbrede kendskabet til Norddjurs-modellen og forsøget på at få resten af landets kommuner til at behandle kronisk syge lidt bedre i stedet for at mishandle dem ved at fastholde dem i evig afklaring på kontanthjælp, egen forsørgelse eller i ressourceforløb.

Helt personligt har jeg også kigget indad og tænkt, om det var det hele værd, når man nu skal ud og spare 115 millioner om året de næste 4 år, men er efter mange overvejelser kommet frem til, at det er det helt sikkert.

Ikke kun fordi vi skal behandle hinanden ordentligt og følge loven i stedet for at behandle kronisk syge som affald og skide på ret og rimelighed, men også fordi jeg stadig, på trods af de nye beregninger, tror fuldt og fast på, at det ikke kan betale sig økonomisk at fastholde kronisk syge uden arbejdsevne på kontanthjælp, i fleksjob og i ressourceforløb.

De nye refusionsregler gælder også for alle de andre ydelser, hvilket gør, at refusionen også der falder til 20 procent efter 1 år og gør, at alle dem som er parkeret, hvad enten det er på kontanthjælp eller i ressourceforløb eller som ledig fleksjobber, også bliver dyrere for kommunerne generelt.

Norddjurs Kommunes udgifter til offentlig forsørgelse er gået fra, at kommunen i 2007 betalte 38,9 procent af udgifterne, og staten betalte resten til, at vi i 2017 betaler 65,7 procent af udgifterne (se s. 38 i temamøde power point-præsentation).

Så det er muligt, at det er blevet 40,5 millioner dyrere i 2019 end beregnet, fordi flere førtidspensionister på ny ordning koster mere end antaget, men hvad ville det have kostet mere for os, hvis de havde fortsat i ressourceforløb eller på kontanthjælp uden mulighed for at komme i arbejde?

Derudover savner jeg nogle ordentlige beregninger, der tager højde for, hvad det koster i sagsbehandlertid, mentortid, lægetid, bostøttetid, sundhedssystemtid, hjemmehjælpertid, og de negative konsekvenser, det har for børn og resten af familien at fastholde kronisk syge uden arbejdsevne i evige afklaringsforløb i jobcentret.

Det er ikke småpenge, der bruges på en "sag" i et jobcenter, og som det er lige nu i sager, hvor der er ingen arbejdsevne, så får man ofte ikke andet ud af udgifterne end endnu flere udgifter, fordi mennesket i sagen bliver mere syg.

Lige nu er TV2 Lorry i gang med at optrevle, at mange af de penge Københavns Kommune bruger på udvikling og afklaring af kronisk syge er ren fup, og at eksterne firmaer overfakturerer kommunen i forhold til de reelle timer, som firmaet bruger på borgerne.

Men hvad gør vi nu lille du ?

I både Norddjurs, men også nationalt bliver vi nødt til at se på, hvordan vi beregner udgifterne til offentlig forsørgelse, og hvad det koster at afklare og udvikle i forhold til, hvad vi får ud af det, så vi undgår kortsigtet, dyr og stupid økonomisk kassetænkning.

Vi bliver også nødt til at fastholde, at det ikke giver mening hverken menneskeligt, etisk moralsk eller økonomisk at fastholde og dermed skade kronisk syge i alt for lange afklarings- og udviklingsforløb.

Og sidst men ikke mindst, så skal vi holde minister og Folketing ansvarlige for at have lavet et refusionssystem, som lige nu ud fra Norddjurs Kommunes nyeste beregninger ser ud til at gøre det umuligt at behandle folk ordentligt og samtidig overholde budgetterne og undgå massive besparelser i hele kommunen, fordi udgifterne til offentlig forsørgelse er lovreguleret, og ikke noget man må spare på.

Til sidst vil jeg slutte af med at slå fast, at kampen for et bedre, mere humant og lige Danmark fortsætter - også selv om vi er ved at gå bankerot i Norddjurs Kommune.

Publiceret 10 July 2018 20:43