Jesper Yde Knudsen (th.), vil ikke overraskende have Syddjurs Kommune til at stoppe lockouten af medarbejderne. Hans byrådskollega på venstre side, Kirstine Bille (SF), er ganske givet ikke enig, hvis hun følger den linje, som partiet har udmeldt på Christiansborg. Foto: Lars Norman Thomsen
Jesper Yde Knudsen (th.), vil ikke overraskende have Syddjurs Kommune til at stoppe lockouten af medarbejderne. Hans byrådskollega på venstre side, Kirstine Bille (SF), er ganske givet ikke enig, hvis hun følger den linje, som partiet har udmeldt på Christiansborg. Foto: Lars Norman Thomsen
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Syddjurs: Stop lockouten af medarbejderne i Syddjurs

Af Jesper Yde Knudsen, Enhedslisten, Syddjurs Byråd:

Baggrund:

Forslag 1

Syddjurs byråd opfordrer KL til at trække lockoutvarslet tilbage og indgå i forhandlinger.

Begrundelse

Overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked er følsomme på grund af politikernes dobbeltrolle som arbejdsgivere og lovgivere. Det så vi i 2013, hvor der åbenlyst blev spekuleret i et regeringsindgreb. Tilsvarende har KL i denne overenskomstforhandling valgt at møde begrænsede strejkevarsler med massive lockoutvarsler overfor de kommunale medarbejdere. Det er en invitation til et regeringsindgreb og denne trussel er en “pistol for tindingen” af modparten i forhandlingerne. Opfordringen til at trække lockoutvarslet tilbage er et forsøg på at afmontere denne trussel og give KL et øget incitament til at indgå i en forhandlingsløsning. Hermed vil man kunne bryde med den præcedens der blev skabt i 2013 og få normaliseret overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked i overensstemmelse med “den danske model”.

Forslag 2

Såfremt KL fastholder varslingen af lockout, trækker Syddjurs Kommune midlertidigt sin bemyndigelse til KL om at indgå overenskomster for Syddjurs Kommune tilbage. Dette betyder at kommunens ansatte ikke lockoutes.

Begrundelse

En massiv landsdækkende lockout er ikke en del af et forsøg på at indgå en fair forhandlingsløsning men et forsøg på at udnytte politikernes dobbeltrolle som arbejdsgivere og lovgivere til at kortslutte overenskomstprocessen. Syddjurs Kommune har lovmæssige forpligtelser til at undervise børn og opfylde en pasningsgaranti og en masse andre vigtige forpligtelser. Derfor er det et meget vidtgående skridt at udsende et lockoutvarsel til en stor del af medarbejderne i kommunen der vil bringe kommunens evne til at opfylde disse forpligtelser i fare.

I henhold til KL's love § 1, stk. 3, kan en kommunalbestyrelse bemyndige KL's bestyrelse til med bindende virkning for vedkommende kommune, at indgå overenskomster og andre aftaler eller at fastsætte generelle bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesforhold for kommunalt ansat personale. 

Det er denne bemyndigelse forslaget sigter på at trække midlertidigt tilbage. Det er altså ikke et forslag om at melde Syddjurs Kommune ud af KL.

Forslag 3

Såfremt overenskomstforhandlingerne på det kommunale område ender med lockout af medarbejdere i Syddjurs Kommune, anvendes sparede lønmidler indenfor det samme område, hvor besparelsen ligger. Dette sker i samarbejde med MED-organisationen.

Begrundelse

Ved en eventuel lockout vil Syddjurs Kommune risikere at svigte både lovmæssige forpligtelser og de forpligtelser vi har overfor borgerne. Ved at bruge de sparede midler på de ramte områder afhjælper vi dette problem.

 

"Syddjurs Kommunes er i øjeblikket i gang med at varsle lockout til en stor del af kommunens medarbejdere.  

Med mindre medarbejdernes faglige organisationer siger ja til kommunernes krav vil medarbejderne blive nægtet adgang til deres arbejdsplads og sendt hjem uden løn. 

Syddjurs Kommune vil nægte lærerne at undervise børnene i Syddjurs, pædagoger vi blive nægtet at passe vores børn og en lang række andre ansatte i kommunen vil blive nægtet at udføre deres vigtige arbejde til gavn for borgerne i Syddjurs. 

Strejke og lockoutvarsler er en normal del af den måde, vi laver overenskomster på i Danmark, men på det offentlige område er der det specielle, at politikerne har en dobbeltrolle som både arbejdsgivere og lovgivere. 

Det så vi udnyttet i 2013, hvor kommunerne åbenlyst spekulerede i et regeringsindgreb og dermed kortsluttede overenskomstforhandlingerne. Det har betydet, at lærerne i 5 år har arbejdet under forhold der er bestemt ved en lov og ikke en overenskomstaftale mellem parterne. 

I denne overenskomstforhandling har kommunerne valgt at møde begrænsede strejkevarsler med massive lockoutvarsler overfor de kommunale medarbejdere. Det er en invitation til et regeringsindgreb og en alvorlig trussel mod “den danske model”, hvor overenskomster bliver forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter. 

I Enhedslisten mener vi, at massiv lockout og regeringsindgreb er meget skadelig for den danske model og for borgerne i Syddjurs. 

Derfor har Enhedslisten stillet 3 forslag til næste byrådsmøde:  

1. Syddjurs byråd opfordrer kommunerne til at trække lockoutvarslet tilbage og indgå i forhandlinger. 

2. Hvis det ikke bliver trukket tilbage skal Syddjurs Kommune lade være med at lockoute sine medlemmer.  

3. Hvis lockouten bliver til noget skal de penge kommunen sparer blive på de områder, hvor de er sparet."

Publiceret: 16. Marts 2018 13:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalvisen Folkebladet