Laila Sortland (DF)
Laila Sortland (DF)
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Syddjurs: Nu må vi steppe op i Syddjurs på handicapområdet

Af Laila Sortland (DF), Syddjurs Byråd:

"Hvor bliver medmenneskeligheden af, når vi taler om vores egne etniske danske og handicappede borgere i kommunen?

I Syddjurs Byråd var der desværre et flertal for at nedgradere den hjælp, vi yder på handicapområdet, altså en generel forringelse af kvalitetsstandarden.

Denne nedgradering, der i daglig tale også kaldes en opdatering af BPA Håndbogen – Borgerstyret Personlig Assistance.

Det tunge emne, der var til afstemning under punkt 785 ved byrådsmødet 25. januar i år, drejede sig udelukkende om et spare mål på handicapområdet, ved blandt andet at fjerne paragraf 96 stk. 3, fra BPA Håndbogen.

At man i udvalget for området, var nået til enighed om en nedgradering af serviceniveauet, før sagen kom for i byrådet, finder jeg stærkt beklageligt.

Citat fra byrådsmødet den 25. januar: "Hver sag vurderes individuelt, for det siger loven" - Javel ja.

Jeg finder ganske enkelt ingen logisk grund til at fjerne muligheden for at yde en helhedsorienteret indsats for de ramte handicappede, der kunne have gavn af hjælpen jvf. denne paragraf.  Og det forsøgte jeg at få en redegørelse og en brugbar begrundelse for i byrådssalen. 

 

Men desværre var svaret som forventet en parodi.

Svaret var enkelt, at fordi paragraf 96 stk. 3 er, hvad man definerer som en ”kan” paragraf, og at kommunen derfor ikke kommer i konflikt med loven, ja så var der et flertal i byrådet, der stemte for at fjerne denne mulighed for hjælp til disse værdigt trængende handicappede i kommunen.

Vi var desværre kun 3, der stemte imod denne beslutning, så forringelsen blev gennemført.

Et postulat omkring, at vi i Syddjurs kommune har ligget højere på service niveauet for handicappede end landsgennemsnittet er ikke korrekt.

Jvf. en artikel i Aarhus Stiftstidende, fra december måned 2014, viser en måling, at Syddjurs Kommune ligger blandt de kommuner med den dårligste score af Danmarks 98 kommuner.

Syddjurs har placeringen blandt de 79–98 dårligste kommuner på området, hvorimod vores nabokommune, Norddjurs ligger blandt de kommuner med den bedste score, 20–39 kommuner.

Tænk at vi ikke ønsker at yde den hjælp, som er relevant for den enkelte borger, blot fordi det betegnes som en ”kan” paragraf. Herved fratager vi rent faktisk borgere for muligheden for, at opretholde en nogenlunde ”almindelig” hverdag som enhver anden borger uden handicap.

Kan vi være det bekendt?

Kom ind i kampen lød det fra Thorkild Olsen, formand for Danmarks Handicaporganisationer, og det synes jeg også er på tide, at vi gør."

Publiceret: 07. Marts 2017 09:19

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

ANNONCER
Se flere