Kim Lykke Jensen (i forgrunden). Foto: Lars Norman Thomsen
Kim Lykke Jensen (i forgrunden). Foto: Lars Norman Thomsen
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Syddjurs: Ja tak, til at bevare de små vandværker

Af Kim Lykke Jensen, byrådsmedlem for SF i Syddjurs Kommune:

"Arbejdet med en revidering af Syddjurs Kommunes vandforsyningsplan er i fuld gang. Fra flere sider er der kommet ytringer om, at mange af kommunens knap 80 almene vandværker bør slås sammen for at skabe større enheder. Det er vi i SF ikke enige i. Vi bakker fuldt ud op om den decentrale struktur på området.

De lokale vandværksbestyrelser gør et fantastisk stort og dygtigt arbejde til gavn for fællesskabet i såvel by som land. I mange mindre samfund er det lokale vandværk, og de frivillige kræfter, som driver dem, et vigtigt samlende element i lokalsamfundet - og et klassisk eksempel på et borgerstyret nærdemokrati, der virker.

Som kommune skal vi sikre, at alle vandværker leverer vand af god kvalitet, har en beredskabsplan i tilfælde af en drikkevandsforurening, og at lovkravene ellers er opfyldt, men ellers skal vi ikke blande os i deres drift og bestemt ikke opfordre til sammenlægninger. Det er de enkelte vandværksbestyrelsers opgave at vurdere de lokale forhold og fremtidsscenarier.

På Christiansborg og i erhvervslivets interesseorganisationer er der også kræfter, der mener, at hvis myndighederne gør vandværkerne til store kommercielle enheder, vil de samtidig blive meget mere effektive. Erfaringerne fra virkeligheden viser blot noget helt andet. Resultatet bliver let det stik modsatte - og med store prisstigninger som konsekvens.

Hvis det lokale engagement i det frivillige arbejde på et tidspunkt ikke længere er til stede i den lokale bestyrelse, er det naturligt, at man som vandværk slår sig sammen med nabovandværket eller samarbejder med andre parter omkring det administrative, men så lang tid den lokale drivkraft er til stede, skal vi i hvert fald ikke sætte hindringer i vejen for de små vandværker."

Publiceret: 09. Februar 2017 11:19

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

ANNONCER
Se flere