Kommunalvalg 2017
En læser spørger til, hvad FI-udvalgsformand Per Zeidler (I) helt konkret griner af? Foto: Lars Norman Thomsen
En læser spørger til, hvad FI-udvalgsformand Per Zeidler (I) helt konkret griner af? Foto: Lars Norman Thomsen
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Syddjurs: Hvilket forslag og hvilke masser af protester fra børnehaver og forældre, griner Zeidler af?

Af Randi Bruhn Mannion, Hvidmosevej 8, 8400 Ebeltoft:

I Politiken den 26. april 2017, udtalte udvalgsformand Per Zeidler i artiklen ”Politisk formand i Syddjurs: Vuggestuebørn tager altså ikke skade af at blive flyttet tidligere”, blandt andet følgende:

»Sidste år foreslog vores forvaltning faktisk, at vi skulle køre tilbage til det gamle system, så børnene først skifter, når de bliver 3 år, men det udløste masser af protester både fra børnehaver og forældre. Så jeg griner lidt af al den ballade«, siger han.

Mit spørgsmål er for det første, hvilket forslag henviser Per Zeidler til, og hvor har det forslag været offentliggjort? For det andet hvilke fagpersoner og borgere er blevet hørt og inddraget? For det tredje dokumentation for ”masser af protester fra børnehaver og forældre”, der altså er imod at børn starter som 3 årige i børnehave frem for som 2,9 årige, som er den nuværende praksis.

Sagen er den, at jeg uanset, hvem jeg spørger ikke kan finde nogle, der kender til et sådant forslag, og der er derfor heller ingen, der har kunnet protestere, som jeg kan finde frem til.

Så jeg er målløs, hvad er der lige sket?

Kunne det være, at Per Zeidler husker forkert, og tænker på opbakningen til den tidlige skolestart Spiren i blandt flere forældre som netop var fremme i 2016?

Jeg ser frem til at få dokumentation, for det er jo en dybt problematisk sag.  I særdeleshed når ”masse protester fra børnehaver og forældre” bliver brugt i en landspolitisk debat om normeringer i dagsinstitutioner, og vi så her lokalt sidder måbende tilbage. Det drejer sig i så fald om debat på falske præmisser.

Sagen er også i direkte modstrid til kommunens arbejde med borgerinddragelse og øget nærdemokrati.

Når det er sagt altså hele den demokratiske problemstilling, som jo er helt grundlæggende i forhold til denne sag. Så er det jo helt fint, at Per Zeidler har den politiske holdning, at det ikke er skadeligt for børn at komme i børnehave som 2,9 årige. Her er jeg så uenig med Per Zeidler, men jeg glæder mig til debatten om sagen. Hvis resultatet kan blive, at vi forældre og børnehaver bliver spurgt om, hvad vi synes om den tidlige oprykning i børnehave, når børnene er fyldt 2,9 år, så kunne det jo være rigtig godt for lokaldemokratiet.

Jeg håber simpelthen at bedre dagtilbud med højere normering bliver en politisk mærkesag til kommunalvalget. Hvilke partier og kandidater ønsker bedre normeringer, og hvilke ønsker det ikke? Det er jo sådan, at Syddurs Kommune er den kommune, der har den laveste normering i Østjylland i følge KORA[i], og vi har også meget lave udgifter på området netop pga. den tidlige børnehavestart.

I 2016 havde jeg børn i to institutioner i Syddjurs og på baggrund af min erfaring, kan jeg helt klart komme med en række argumenter for, at børn selvfølgelig først skal starte i børnehave med de fyldte 3 år. Mine hovedargumenter er følgende og bakkes op af al faglig evidens.

Pga. børnenes fysiske og psykiske udvikling er der brug for den højere normering, dette skyldes blandt andet: flere bleskifter, middagslur, mindre grad af selvhjulpenhed, mindre sprog, mindre evne til at forstå regler, deltage i fælles aktiviteter etcetera. 

Større udsathed overfor fx voldsomme store børns fysiske og psykiske reaktioner herunder inklusionsbørn og som kun har støtte i max 15 timer.

Artiklen i Politiken med casen fra Syddjurs med udvalgsformandens udtalelser legitimerer en landspolitisk tendens, der ifølge al videnskabelig evidens fører til ringere vilkår for småbørnene i Danmark. I modsætning til denne skadelige politik, skulle man gøre det modsatte.

Syddjurs Kommune kunne vise, at man ville investere i voksenkontakten i børneinstitutionerne og gå imod den landspolitiske trend.  Her tænker jeg ikke kun på efteruddannelse, for det der skal til er bedre normerering, så personalet får tid til at bruge deres faglighed og flere støttetimer til inklusionsbørn (de kan være til fare for sig selv og andre i institutionerne). Børnehaver er ikke børneopbevaring, det er steder for pædagogisk dannelse, undervisning og opdragelse af vores børn, som har en kæmpe stor betydning for deres fremtidige liv, og dermed for hele vores samfundsliv.

Syddjurs kommune har en fantastisk beliggenhed, dygtige medarbejdere i dagtilbuddene og har stadigvæk en række mindre institutioner. Hvis man bakker op om mere normering fx ved at vente med at sende børn i børnehave til de er 3 år, og undlader at bygge børnebyshøjhuse på flade marker, er vejen helt åben for at være en særdeles god kommune for småbørnsfamilier."

Publiceret: 19. Maj 2017 14:32

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

ANNONCER
Se flere