Arkivfoto: Lars Norman Thomsen
Arkivfoto: Lars Norman Thomsen
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Syddjurs: Det er blevet kulsort nat i Mørke

Af Tomas Jensen på vegne af Nabogruppen med støtter/Byens Hus Mørke:

“Denne overskrift er meget rammende for det, der foregår i Mørke omkring Byfornyelsesprogrammet og projekt 'Byens Hus'. Der ligger nu en fornyet ansøgning hos Syddjurs Kommune med et revideret projekt. Der er udsendt partshøring til alle berørte naboer, og det tør siges, at alle blev meget overraskede over at konstatere, at man bliver nabo til et stort træbeklædt SORT-malet hus med SORT-malede vinduer og SORT tagpaptag. Derudover at det som var lovet med frostet glas i vinduer fra lejlighed mod naboer, nu er erstattet af store vinduespartier med direkte indblik fra henholdsvis Multirum og Cafeómråde til naboer i afstand fra 8 til 25 meter.

Det at de direkte berørte naboer nu kommer med deres indsigelser er en ting – men det er lidt tankevækkende, at der ikke er mere offentlighed omkring det reviderede projekt i form af billeder, tegning eller artikler i  lokale medier – men det skyldes måske man er bange for reaktionen blandt Mørkes øvrige beboere, for dette projekt opfylder endnu mindre de krav der stilles i BR15 kap. 2.1 til 2.5 omkring helhedsvurdering og tilpasning af nyt byggeri til den øvrige bebyggelse i området m.h.t udseende, omfang og højde. De nærmeste nabohuse er henholdsvis 8,5 meter og 6,8 meter fra gadeplan til tagryg målt med laser. Det påtænkte projekt er blevet 'nedsat' med 50 cm  – fra 10,14 meter til 9,64 meter. – ”For at imødekomme naboernes ønske om at få nedsat højden” – som man så smukt siger fra arbejdsgruppens side.

Nabogruppen og dens støtter fremlagde på infomøde om projektet i begyndelsen af november et alternativt forslag, som indeholdt samme brugbare indvendige m2 som det påtænkte  – men var placeret på grunden, så det lå tættere på hovedgaden, og på langs ad denne, og ville betyde at ingen naboer ville blive generet af indblik. Dette projektforslag blev meget positivt modtaget, og arbejdsgruppe og Distriktsråd lovede i alles påhør at vende tilbage og indkalde til et møde, hvor vi sammen kunne finde en løsning som alle kunne gå ind for. Det skete så ikke. I stedet fik vi en skriftligt såkaldt ”evaluering” som nu mere var en klar afvisning af forslaget, og hvor det blev gjort klart i utvetydige vendinger fra distriktsrådsformanden, at nu havde de arbejdet med dette i 3 år, og det var deres projekt som SKULLE opføres.

Distriktsrådets handlemåde i denne sag, og også i andre, hvor man ikke deler deres mening, er bestemt ikke i overensstemmelse med de retningslinjer som byrådet i kommunen har nedfældet om, hvordan et distriktsråd skal arbejde og fungere i lokalområdet, hvor det skal varetage ALLE´s interesser overfor kommunen. Dette har vi bedt om en udtalelse om fra borgmester og byrådsmedlemmer – men det er endnu kun lykkedes at få et intetsigende svar fra en afdelingschef i Plan, Udvikling og Kultur.

I vore øjne er det på høje tid, at det nytiltrådte byråd med diverse udvalg får øjnene op for, hvad der egentlig sker, når man 'udliciterer' arbejdet med en sådan 'Byfornyelse' til et lokalt distriktsråd. Den måde, man skalter og valter med skatteborgernes penge, bør undersøges nærmere. Uanset hvilken ”kasse” pengene kommer fra, er det vi borgere der betaler, derfor falder det bl.a. mange for brystet, at der lige pludselig står SORTE krukker som skal beplantes med store grønne planter og stilles i folks private haver langs hovedgaden af kommunens folk – det beløber sig KUN til ca. 400.000 kroner excl. moms. Endnu være er det at på det nyligt afholdte fællesmøde i distriktsrådet kom det frem, at der overhovedet ikke findes nogen form for driftsbudget for, hvordan man vil drive det påtænkte 'Byens Hus' – man siger nok så flot – vi får nøglerne, når det er bygget, og det koster os ingenting. Byens borgere har krav på at vide besked, om de hænger på underskuddet, når det efter kort tid viser sig, at der mangler penge for at kunne drive det.

Jeg og mange med mig er meget overbeviste om, at der virkelig er behov for at stoppe op og få diskuteret hele byfornyelsesprogrammet om igen. Det er en oplagt opgave for de nyvalgte politikere, og især sætter vi vor lid til, at de 2 udvalgsformænd som især er inde i billedet om dette – begge er bosiddende i lokalområdet. Man bør se på, om de tiltag, man agter at gennemføre, virkelig er det som får folk til at vælge Mørke som bosted – jeg/vi tvivler, tror mere man skal se på bl.a. at få udlagt en attraktiv grund som kunne tiltrække en dagligvarebutik som f.eks. Fakta, Netto el. REMA – i stedet for at man skal opleve at mange af Mørke´s borgere drager til Hornslet el. Rønde for at opnå dagligvarer til gode priser. Når man selv har disse muligheder, og forhåbentlig en Letbane der kører, og der så bliver udstykket attraktive grunde, så gør man sig attraktiv som pendlerby til Århus. Derudover kan man så begynde at inddrage alle de brugbare tomme offentlige bygninger som ligger øde hen rundt i Mørke, ind i planlægningen – det ville der være mere idè i.

Jeg/vi håber, at dette indlæg vil sætte noget i gang og give borgere i Mørke og politikere lidt at tænke over og få sat gang i noget, ALLE kan gå ind for.”

Publiceret: 05. Januar 2018 11:29

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalvisen Folkebladet