Kommunalvalg 2017
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Norddjurs: Små skoler øger trivslen og giver selvtillid

Af Henriette Møller Larsen, formand og Winnie Åkesson, næstformand. På vegne af DH-Norddjurs:

"Kære politikere 

DH-Norddjurs ser med dyb bekymring på det aktuelle spareforslag ift. Specialundervisningsområdet. Det vil skade inklusionsindsatsen, bl.a. fordi man tager børnene væk fra lokalområdet. 

Elever med særlige behov er elever, som har det svært nok i forvejen. De har lavere selvværd, er meget sårbare og har ofte været udenfor fællesskabet i skolen. De har sandsynligvis også været udsat for skoleskift. Nu skal eleverne så igen udsættes for at skulle tilpasse sig en ny skole, nye børn og nye voksne!

Undervisning på små skoler øger trivslen og giver selvtillid hos de svageste. 

Elever med særlige behov har i meget større grad end den typiske skoleelev brug for faste rammer og forudsigelighed. De har ikke brug for at skulle flakke omkring i en bus og køre langt, inden de er i skole. Mange af disse børn kan ikke rumme at skulle sidde sammen med mange andre og forholde sig til lyde/larm på vej til og fra skole. Så vil der komme skolevægring igen, som der i forvejen er rigtigt meget af indenfor dette område.

Alene transporten fra lokal området til den centrale specialklasse, som foreslået af BUU, vil sikkert spise godt af besparelserne på området. Er der så sparet noget? 

Samtidig vil ekspertisen på de nuværende specialklasser gå tabt. Igennem mange år har de i et tæt samarbejde med almenlærerne opbygget et rigtigt godt uddannelsesforløb for eleverne i specialklasserne, hvilket er en af de væsentligste forudsætninger for mere inklusion.  Vil disse kapaciteter så være tilstede, når man skal bygge noget nyt op?

DH-Norddjurs er bekymret for, at det går tabt, så er det eleverne, som er taberne i besparelsens navn. På en stor skole vil eleverne blive tabt, og en inklusion til almenskolen vil få langt sværere ved at lykkes.

Der foreslås, at kommunen skal have et max. antal pladser på specialklasse- og skoleområdet.

Bliver der færre elever med specialundervisningsbehov af det? Nej, også her skal kommunen sikre, at der er de nødvendige, kvalificerede tilbud.

Med et fast antal vil der opstå ventelistesituationer med store individuelle, negative konsekvenser for elever, der venter. Kommunen vil få udgifter til at hjælpe de familier, der går ned med stress, fordi deres børn ikke trives i deres skoletilbud, mens de venter eller måske ligefrem har skolevægring. Kommunen vil sandsynligvis komme i den situation at skulle tilbyde en dyr plads i en nabokommune til en elev, der ikke kan vente på en plads i kommunes eget tilbud.

Nye undersøgelser viser, at elever på små skoler trives bedre, måske skulle Norddjurs Kommune lytte efter og gå sin egen vej. 

Derfor foreslår vi i DH-Norddjurs:

  • at børnene forbliver på de små skoler Børneby Mølle og Langhøjskolen, at man ikke skærer ned på antallet af specialklasser på landsbyskolerne. De skal da være en del af den nærmiljø og ikke udelukkes.
  • Det kan accepteres, at de ældste elever i 7. - 10. klasse niveau samles i specialklasse (centralisering), men ikke de små elever.
  • At uanset hvilke tiltag, der tages på specialundervisningsområdet, så skal kommunen sikre elevernes retssikkerhed, og sikre at det registres og synliggøres, hvilken effekt tiltagene har for de elever, der rammes, og om inklusionsindsatsen bliver reel og solid. Kommunens Handicapråd og DH-Norddjurs kunne i meget større grad bruges som følgeinstans i denne proces, så dialog og konstruktiv udvikling sikres.
  • Herudover kan det anbefales, at forældre til børn i specialklasser inddrages og får mulighed for at udtrykke deres mening i fremtidige målinger og evalueringer. Det er ikke nok, at de ”professionelle” spørges."
Publiceret: 16. Maj 2017 22:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt