Arkivfoto
Arkivfoto
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Norddjurs: Så svinges kommunens sparekniv over specialklasserne

Af Jess Boye, forældre til børn i Børneby Mølle samt medlem af Støtteforeningen for Børneby Mølles tænketank:

"Børnene i specialklasserne står overfor kommunens sparekniv. De kommunale embedsmænd har udarbejdet et forslag, hvor antal pladser i specialklasserne i hele Norddjurs Kommune skal reduceres med 35 over en 4-årig periode. Samtidig skal specialklasserne samles på færre lokationer. Fremover på Auning Skole og Kattegatskolen.

Norddjurs Kommune har igen vurderet skoleområdet i forhold til en sammenligningskommune, og ifølge kommunen kan der spares ca. 3 mio. kr. om året ved at fjerne 35 pladser indenfor specialområdet.

Det er med en foruroligende fornemmelse, at man læser høringsforslaget, hvor de børn, der har det sværest i deres skolegang, og der kræver et stabilt fundament for at komme godt videre i livet, nu bliver offer for kommunens fokus på stenhårde tal og ingen bløde værdier.

Disse børn har ofte været igennem en turbulent skolegang med mange nederlag og dermed dårlig selvtillid/selvværd som følge. Vil I byde disse elever og forældre, at deres børn igen skal skifte og kæmpe for at lære regler, rammer og strukturer at kende? Man sætter dermed deres faglige og sociale udvikling på pause.

Høringsforslaget lyder, at kommunen vil iværksætte forældrevejledning, ansætte flere specialvejledere og oprette 1-2 lillegrupper på de enkelte skoler.

Forældrevejledning? Det er der jo også i dag. Børneby Mølle er løbende i dialog med forældrene om børnenes trivsel og udvikling. Det er der ikke noget NYT i. Forældrene har i dag en stor andel i børnenes skolegang – til gavn for børnenes læring og trivsel.

Lillegrupper? Man kan jo undre sig over, hvilke tanker embedsmændene har siddet med, da de har forslået netop dette. For det kan om noget give en del udfordringer for både elever og lærere. En lillegruppe vil i værst tænkelige tilfælde skulle rumme elever fra 0.-6. klasse på samme tid, dvs. børn som hverken fagligt eller aldersmæssigt har samme udgangspunkt. Og I kan ikke tage alle børn over en kam – ingen er ens og har ikke de samme behov. Og er der sat tilstrækkelig med midler af til udfordringerne med lillegrupper?

Barn nr. 101? Kommunen reducerer antallet af pladser i specialklasserne fra ca. 135 til 100. Hvad med barn nr. 101, der har et særdeles stort behov for at være i en specialklasse, men som må blive i sin almenklasse pga. pladsmangel? Skal der indføres venteliste? Skal man i gang med at screene eleverne dagligt for, hvornår den enkelte elev ikke længere MÅ modtage specialundervisning men skal føres tilbage til sin almenklasse?

Børneby Mølle inkluderer i dag færre af børnene i specialklasserne i almenskolen end for et par år siden, hvor inklusionsraten var ca. 25%. I skoleåret 2013/14 inkluderede Børneby Mølle 3 børn fra specialklasserne til almenskolen. For skoleåret 2014/15 var tallet 2 børn og i skoleåret 2015/16 blev der inkludereret 3 børn fra specialklasserne til almenskolen. For skoleåret 2016/17 er der inkluderet 2 børn. Vel at mærke, at det alene er fra 0.-6. klasse. Det er derfor et meget højt tal i forhold til andre skoler med specialklasser.

Flere af grundene til, at inklusionen lykkedes, er, at: 

- personalet i almenskolen og i specialklasserne arbejder tæt sammen,

- skolen er ikke for stor, og

- de fysiske rammer er i orden.

De 5 specialklasser på Mølleskolen har fået stillet 8 lokaler til rådighed samt en fritidsdel, som ligger i umiddelbar tilknytning. Dette er meget væsentligt. Har embedsmændene tænkt på dette i deres arbejde? Næppe!

Både forældre, børn og lærere er stolte af Børneby Mølle, og de er bl.a. stolte af, at det er lykkedes at løfte inklusionsopgaven så flot, som det sker i børnebyen. Dette ses også tydeligt ved, at disse børn og forældre deltager talstærkt i Støtteforeningens arrangementer.

Specialundervisning er lige præcis en af de opgaver, som vi har sværest ved at løse i den danske folkeskole. Derfor vil det være ualmindeligt uklogt at flytte specialklasserne fra en af kommunens bedste skoler på inklusionsområdet.

På borgermødet i foråret 2016 blev der i øvrigt stillet spørgsmål til, om kommunen har tænkt på hvilke omkostninger, det vil have at flytte særligt sårbare børn - både økonomisk og menneskeligt.

Embedsmændenes svar under borgermødet var: ”Det har vi ikke forholdt os til”.

Når man læser det nye forslag ser det fortsat ud til, at kommunen ikke har forholdt sig til den virkelighed, som vi lever i. Det er jo katastrofalt.

Bløde værdier og menneskelige hensyn er ikke nemme at sætte priser på og proppe ind i en lommeregner for derefter at få et resultat. Så er de ca. 3 mio. kr. om året reelt det facit, som kommer ud af denne sparerunde? Næppe."

Publiceret: 04. Maj 2017 13:45

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt