Kommunalvalg 2017
Ulf Harbo
Ulf Harbo
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Norddjurs: Politisk flertal for at give friheden tilbage til skolerne?

Af Ulf Harbo, Enhedslisten, Norddjurs Kommunalbestyrelse:

“I de fleste af landets 98 kommuner er den vigtigste mærkesag for eleverne i 7-9 klasse en kortere skoledag.

Den kommune, hvor flest elever har valgt en kortere skoledag som vigtigste mærkesag, er faktisk Norddjurs Kommune.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/kortere-skoledag-er-elevernes-maerkesag

Om det har noget at gøre med, at vi i Danmarks mest langstrakte kommune, har mange elever med meget lang transporttid og stolte traditioner inden for håndbold og fodbold og andet foreningsliv kan jeg kun formode.

Men et faktum er det, at det har været uhyre vanskeligt at give vores skoler i Norddjurs muligheden for at bruge lovens muligheder for at forkorte skoledagens længde samtidig med at 2/3 af landets andre kommuner har været i fuld sving med at give skolerne denne mulighed det forgangne år.

Tilbage i januar 2016 på et møde i BUU synes V og S ikke at skolerne skulle have denne mulighed, men Enhedslisten insisterede på, at sagen skulle videre til kommunalbestyrelsen og gik derefter i gang med at mobilisere menigmand og medierne, så det måske kunne lykkes at få et flertal i kommunalbestyrelsen med på at give vores skoler mulighed for at bruge lovens muligheder for en kortere skoledag.

Tiden var nemlig moden - dels fordi mange elever og forældre oplevede at de lange skoledage var alt for lange - og dels fordi undervisningsministeren 2 gange kort for inden havde skrevet til alle kommuner om, at der i loven var muligheder for at forkorte skoledagens længde, som ikke blev brugt godt nok ude i kommunerne.

Så sent som dagen før kommunalbestyrelsesmødet i februar 2016 udtalte næstformand i BUU Tom Bytoft (S): “Vi skal da først høre, hvad skoleredegørelsen peger på - hvad er der af muligheder for kvalitetsmæssig og rationel skoledrift. Redegørelsen er færdig til maj, og det vil være tåbeligt, hvis vi træffer beslutninger, der går imod det. Til maj er vi klar til at tage den rigtige beslutning.”

Enhedslistens forslag om, at skolerne selv skulle have mulighed for at bruge loven i samarbejde med forvaltningen fik opbakning af SF, K, Borgerlisten og LA, men blev nedstemt til kommunalbestyrelsesmødet af S, DF og V.

Men selvsamme Tom Bytoft, som dagen forinden havde afvist at ændre på noget, kom med et ændringsforslag, som gjorde det muligt for skolerne at ansøge BUU om at forkorte skoledagens længde, og undertegnede var som Lars Normann Thomsen skrev i avisen efter mødet, en glad mand på grund af den overraskende fuldtallige politiske forbrødring, hvor alle i kommunalbestyrelsen bakkede op om forslaget fra Socialdemokratiet.

Men da de første 9 ansøgninger fra vores skoler blev behandlet af BUU i juni 2016, blev de ikke imødekommet, da forvaltningen vurderede, at de ikke levede op til lovens bogstav, og undertegnede stillede endnu engang forslag om at kompetencen til at indføre en kortere skoledag placeres hos den enkelte skole, hvilket for anden gang blev nedstemt på følgende kommunalbestyrelsesmøde.

Men siden er det faktisk lykkedes for vores skoler at få imødekommet deres ansøgninger om at forkorte skoledagens længde for enkelte klasser, og nu ser det også ud til at det bliver op til, skolerne selv i samarbejde med forvaltningen at stå for at administrere loven selv, da et enigt BUU-udvalg på seneste møde besluttede, at det på kommende udvalgsmøde skal besluttes om skolerne selv skal have lov til at forkorte skoledagens længde.

I Enhedslisten har vi i lang tid kæmpet for mere selvbestemmelse og frihed på vores skoler, og vi håber, at resten af kommunalbestyrelsen også vil være med til at se på, om der er andre steder, hvor det måske kunne give mening at bløde lidt op på den centrale styring af skolerne.

Helt konkret vil vi stille 2 forslag:

  • 1) At gøre det muligt for vores lærere at forberede sig derhjemme, hvis de ønsker det og dermed gøre op med kravet om fuld tilstedeværelse for alle lærere. 
  • 2) At gøre det frivilligt for skolerne og lærerne, hvor meget og hvor lidt de vil bruge synlig læring i deres hverdag, da vi nu ifølge planen er færdige med at implementere projekt synlig læring på vores skoler.

Kilder:

  • http://norddjurs.lokalavisen.dk/skoledebat-overraskende-fuldtallig-politisk-forbroedring-/Lokale-nyheder/20160303/artikler/160309714/1462 
  • http://norddjurs.lokalavisen.dk/skoledebat-overraskende-fuldtallig-politisk-forbroedring-/Lokale-nyheder/20160303/artikler/160309714/1462 
  • http://norddjurs.lokalavisen.dk/norddjurs-bliver-skoledagen-kortere-/Lokale-nyheder/20160222/artikler/702239156/1462"
Publiceret: 05. Marts 2017 10:56

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

ANNONCER
Se flere
Lokalvisen Folkebladet
Seneste
Lokalvisen Folkebladet
Mest læste
Lokalvisen Folkebladet
112
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt