Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Norddjurs: Nej tak til at samle specialklasserne på to store byskoler

Af Malene Skovgaard Schmidt, Hoedvej 41, 8444 Balle:

”I Børneby Mølle rækker vi alle hånden frem for at hjælpe hinanden, for at tage os af hinanden, for at passe på hinanden og for at sige velkommen!”

Af Børneby Mølles værdigrundlag fremgår det, at børnebyen vil gerne være kendt for ”…, at forældrene bakker op om skolen…”

Så uanset om det er specialklasserne, almenskoleklasserne, børnehaven, dagplejen eller vuggestuen, så handler det for Børneby Mølle om, at ALLE, dvs. børn, forældre og personale, i fællesskab får hverdagen til fungere.

I høringsforslaget peger embedsmændene på, at specialklasserne skal samles på to adresser, Auning Skole og Kattegatskolen. Dvs. på to store byskoler.

Er der analyser på skoleområdet, der siger, at sårbare børn med særlige undervisningsbehov, fungerer bedst på en stor byskole?

Vi har i Børneby Mølle ikke belæg for at udtale os om, hvorvidt landsbyskoler generelt er bedre end byskoler indenfor specialundervisning. Men vi kan forholde os til:

- At vores børneby viser sig at være velfungerende på området for

specialundervisning,

- At vores børneby skaber sammenhæng i det pædagogiske arbejde mellem

dagpleje, vuggestue, børnehave, specialklasser, skole og SFO,

- At vores børneby skaber gode resultater for både almenskolen og for

specialklasserne,

- At vi i dag inkluderer færre af børnene i specialklasserne i

almenskolen end for et par år siden, hvor inklusionsraten var ca. 25%,

- At vi udskriver 2-3 børn årligt (svarende til ca. 10 %) fra

specialklasserne til almenskolen (vel at mærke i 0.-6. klasse), og

- At forældrene er trygge ved at aflevere deres børn om morgenen, da man

mærker den gode stemning blandt elever og personale.

Som det fremgår af artiklen ”Elever trives bedst på mindre folkeskoler” i Århus Stiftstidende den 2. november 2015 er der på landsbyskoler et andet fællesskab og sammenhold end på byskoler.

Til det med fællesskab og sammenhold kan vi nikke genkendende. Og man kan stille sig selv det spørgsmål – hvorfor skulle de mest sårbare børn i vores skolesystem have bedst af at gå på en stor skole? En lille skole beliggende i rolige og naturskønne omgivelser, hvor man kan få luft, hvor man føler sig velkommen, og hvor alle passer på hinanden, det må da være ideelt for børnene i deres trivsel og læring.

Vores unikke sammenhold og fællesskab i Børneby Mølle – børn, forældre og personale imellem – gør en stor forskel i dagligheden for vores børn, uanset om det er i almenskolen eller i specialklasserne. Vores børn føler tryghed og varme, hvilket giver den bedst mulige ballast for børnene til at klare nutidige og fremtidige opgaver.

Sammenholdet og fællesskabet blev også vist ved borgermødet i Grenaa den 25. april 2016, hvor Børneby Mølle var repræsenteret af ca. 125 borgere i blå T-shirts og med store bannere. En skoleopbakning som kunne ses og mærkes. Vi kæmper for hele Børneby Mølle – en for alle!

Forældre og lokalborgere viser også deres støtte til Børneby Mølle via Støtteforeningen for Børneby Mølle. Eksempelvis er der været 300 spisende gæster til støtteforeningens arrangementer, og det årlige loppemarked tiltrækker også mange gæster. Et overskud som bruges på hele børnebyen.

I høringsforslaget lyder det også, at der skal reduceres 35 pladser i specialklasserne i Norddjurs Kommune, og at det skal virkeliggøres ved blandt andet forældrevejledning. Embedsmændene skriver, at der skal være fokus på ”tidlig indsats, at forældreinddragelse og tidlig indsats er vigtige parametre for børn i alderen 0-6 år, og at den pædagogiske indsats har størst effekt indtil barnets 10. år”.

Hurraaa – for det gør vi allerede! Børneby Mølle har i dag fokus på tidlig indsats, og der en løbende dialog mellem personale og forældre om det enkelte barns trivsel og udvikling. Samtidig er der en fælles forståelse hos både personalet og forældrene om, at der skal sættes tidligt ind hos de børn, som måtte have behov for det.

Vi har en høj inklusionsrate, se ovenfor, når det tages i betragtning, at det er elever i 0.-6. klasse. Vi kan derfor konkludere, at vi i Børneby Mølle gør det godt!

I øvrigt har vi siden 1988 haft specialklasserne, og vi har oparbejdet en faglighed og erfaringer på området, som vil gå tabt ved en flytning af specialklasserne til henholdsvis Auning Skole og Kattegatskolen. Ønsker Norddjurs Kommune at realisere et kompetencetab hos de ansatte på skoleområdet?

For os giver det god mening at bibeholde specialklasserne på en mindre skole, her Mølleskolen.

Længe leve BØRNEBY MØLLE – en for alle."

Publiceret: 29. April 2017 07:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt