Bente Hedegaard. Foto: Lars Norman Thomsen
Bente Hedegaard. Foto: Lars Norman Thomsen
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Norddjurs: Er lukning/åbning af Sdr. Fælledvej bare blevet et politisk rivegilde?

Af Bente Hedgaard (S), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

FAKTA – beslutning i kommunalbestyrelsen (13.06.2017):

 • Tom Bytoft (A) fremsatte ændringsforslag om at vi lader vejen åbne i en forsøgsperiode af rimelig længde, der tager højde for skoleferien med mere, som giver plads til at borgernes forslag kan bringes i spil og analyseres for handlemuligheder, men også at vi ser på den samlede trafikafvikling i Auning. Sagen forankres i miljø og teknikudvalget, og forelægges for byrådet efter forsøgsperioden.

FAKTA - MTU'sbeslutning på baggrund af beslutningen i kommunalbestyrelsen:  

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-06-2017

 • Forsøgsperioden med åbning af vejen sker efter skolernes efterårsferie og løber indtil udgangen af 2017. I forsøgsperioden udfører forvaltningen undersøgelser, der forelægges for udvalget i september 2017.
 • Jens Meilvang (I), Niels Ole Birk (V) og Mads Nikolajsen (F) udtrykker bekymring for at der åbnes for bilkørsel i den oprettede sikkerhedszone

"Gældende: Håb om bedre trafiksikkerhed, når borgernes gode ideer sættes i spil. 

Ønske: En HELHEDSLØSNING v. Auning Skole, idrætscenter og institutioner. 

Er lukning/åbning af Sdr. Fælledvej bare blevet et politisk slagsmål ?

Det håber jeg virkelig ikke. 

Læs også: Debat Norddjurs: Børn før biler ved Auning skole

Jeg er fuld af respekt for forsøget med den lukkede vej. Det er godt at få fokus på udfordringerne. Det viser sig dog, at den løsning desværre ikke er optimal. Det flytter bare problemet med trafiksikkerheden og skaber kaos andre steder. Og det var jo ikke meningen, vel?   

Det her handler ikke om at vinde eller tabe. Og ingen behøver profilere sig på sagen. Alle kan få succes ved at skabe løsninger i fællesskab.  Fokus må – og skal være – at lytte, blive klogere og sammen finde løsninger, der tilgodeser flest mulige hensyn. 

Nu skal Sdr. Fælledvej åbnes igen i en forsøgsperiode. 

Flere høringssvar (bl.a. fra skolebestyrelsen, naboer, borgerforening, idrætsforening) kommer med rigtig gode ideer til løsninger. Og det er godt! Siden forsøget med lukning af Sdr. Fælledvej blev iværksat, er der nemlig også opstået yderligere muligheder for en helhedsløsning på trafiksikkerhedsprojektet, nemlig

 • Idrætscenterets ønske om udvidelse med et udendørs aktivitetsområde.
 • AquaDjurs' opgave med klimasikring (løsning af vandstandsstigning)

Disse 2 muligheder bør indtænkes. Og sammen med høringssvarenes gode ideer - der skal indgå i forsøgsperioden - er der nu en unik chance for at finde den helt rigtige og spændende helhedsløsning, samtidig med at trafiksikkerheden øges.

Det kan blive så godt og spændende. 

Jeg er sikker på, at udvalget tager det alvorligt, når et flertal i kommunalbestyrelsen har bedt dem om at gennemføre åbning af Sdr. Fælledvej i en forsøgsordning, hvor høringssvarenes gode ideer skal afprøves og vurderes. 

Det vil være stærkt gået af udvalget, hvis I sørger for at få ALLE elementer med. Og jeg er sikker på, det vil give stor ros og anerkendelse, når I kommer med løsninger, der netop tilgodeser helheden.

Jeg erkender, at det kan betyde, at der skal bruges mere økonomi end det bevilgede. Men jeg ser også en mulighed ved at gå sammen med Idrætscenteret og AquaDjurs, hvor der så er tre parter, der kan bidrage økonomisk til en helhedsløsning. Hvis det bliver nødvendigt, at udvalget finder flere penge til en helhedsløsning, tænker jeg, at der også er vilje til at strække sig langt, da trafiksikkerheden lægger alle på sinde. 

Sagen har nu været tilbage i MTU d. 20.06 for at de kan udmønte kommunalbestyrelsens beslutning. 

Jeg undrer mig dog over en noget upræcis beslutning i MTU og som rejser en række spørgsmål, som ikke er belyst. Og når man undrer sig, så er det tid at stille de spørgsmål, som mange andre borgere nok også stiller sig selv: 

 1. Hvilke af de stillede forslag fra høringssvarene / borgerne har udvalget prioriteret?
 2. Hvilke af de gode forslag, der er indkommet, vil udvalget prøve af i forsøgsperioden?
 3. Kan de gode forslag nå at blive gennemprøvet i den MEGET korte forsøgsperiode på 2 mdr. (23.10-31.12), som MTU (miljø- og teknikudvalget) har besluttet ??
 4. Har udvalget besluttet at inddrage AquaDjurs og Idrætscenteret i en fælles helhedsløsning?
 5. Er det besluttet, at en løsning skal findes sammen med AquaDjurs - der står for klimatilpasning – så dette kan indgå i en helhedsløsning?  
 6. Er udvalget indstillet på at give en helhedsløsning den tid, der skal bruges – netop for at det kan blive en helhedsløsning?
 7. Er udvalget indstillet på at finde flere midler, hvis det bliver nødvendigt?

Jeg glæder mig til at følge udvalgets arbejde og de gode ideer, der bliver besluttet igangsat på mødet i MTU i september 2017." 

Publiceret: 03. Juli 2017 16:14

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

ANNONCER
Se flere
Lokalvisen Folkebladet
Seneste
Lokalvisen Folkebladet
Mest læste
Lokalvisen Folkebladet
112
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt