Arkivfoto
Arkivfoto
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: DN er bekymret over Landbrugspakkens konsekvenser for Syddjurs

Af Kurt Birkedal og Chr. Bundgård, på vegne af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs:

"I DN Syddjurs er vi er meget bekymrede over regeringens haste-gennemførte nye landbrugspakke. Vi frygter, at den vil få alvorlige følger for natur og miljø i vor kommune.

Afskaffelse af randzoner, efterafgrøder og overgødskning, flere slagtesvin (MRSA?) og ophævelse af udspredningsarealer fører uundgåeligt til mere udledning af kvælstof og fosfor med risiko for iltsvind og fiskedød i Århusbugt, Kalø vig, Begtrup Vig og Ebeltoft Vig.

Kommunens sårbare Natura 2000-områder, bl.a. i Mols Bjerge, bliver påvirket. På marker, hvor der i forvejen anvendes for meget, skal der anvendes endnu mere sprøjtegift, når de tilføres mere gødning.  Mere grødeskæring og afløb i vandløb kan forøge problemerne. Vi risikerer endnu større belastning med zink og kobber i jord og vandmiljø. Forskere anfører også, at klimaet påvirkes med udslip af mere metan og CO2.

Man kan diskutere om pakken overhovedet er en fordel for landbruget. Behovet for at nedbringe kvælstof og fosfor bliver blot udskudt og forstærket, fordi gennemførelsen af EU's direktiver blot forsinkes.

Vi finder det betænkeligt, at ”forureneren betaler-princippet” er afskaffet til fordel for at forbrugere og skatteydere skal betale for kompensation. Bl.a. skal vandforbrugerne betale landmændene erstatning, hvis drikkevandet trues. Det anslås at koste milliardregning, Århus regner med en skatteborger-omkostning på 95 mio.

Samtidig konstaterer vi, at de foreslåede kompensationer som forpagtning, braklægning, muslingeopdræt o.lign. er frivillige og særdeles tvivlsomme.

Endelig viser det sig, at teknikken til at sikre individuelle udledningskvoter, der tager hensyn til jordbundsforholdene, endnu ikke er udviklet og tvivlsom. Natur- og Landbrugskommissionen anbefalede jo netop, at man ikke gik over til dette såkaldte ”paradigmeskifte” i miljøpolitikken, før teknikken var på plads. Alligevel slippes ekstra gødskning løs, lige her og nu.

For at undgå alt for store ubodelige skader på kommunens sårbare miljø, opfordrer vi til dialog med alle ansvarlige landbrug om forsigtighed i gennemførelsen af pakken, om at fremskynde alle tænkelige kompensationer samt overveje andre måder at sikre fremtiden.

Vi opfordrer også kommunens dygtige biologer til at vurdere konsekvenserne for omgivelserne i vores område, ligesom vi afventer en konkret vurdering af, hvornår teknik og nødvendigt mandskab er på plads."

Publiceret: 05. Marts 2016 20:45

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

ANNONCER
Se flere