Thomas Jensen (i forgrunden) og Birgit Jensen i baggrunden savner forståelse hos både lokale projektmagere og Syddjurs Kommune. Foto: Lars Norman Thomsen
Thomas Jensen (i forgrunden) og Birgit Jensen i baggrunden savner forståelse hos både lokale projektmagere og Syddjurs Kommune. Foto: Lars Norman Thomsen
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: Byens Hus i Mørke - borgere føler sig ikke hørt af projektmagere og kommune

Af Tomas Jensen, på vegne af beboere Stationsvej og Vognmagergade i Mørke:
  • Dette indlæg er et åbent debatindlæg stilet til projektleder Henrik Scharling Bernberg, arkitekt Hans Jakob Jakobsen Team Byggeri og direktør Poul Møller, alle Syddjurs Kommune samt udvalgsformand Per Dalgård (DF), Natur Teknik og Miljø, Syddjurs Kommune.
  • Det er skrevet på baggrund af en utilfredshed hos en række borgere i Mørke med byggehøjden på det kommende Byens Hus, som er et projekt i den omfattende byfornyelse i Mørke.

“På vegne af beboere på Stationsvej og Vognmagergade modtager jeg 7. juni 2017 en mail fra Hans Jakob Jakobsen på vegne af udvalgsformand Per Dalgård - som tilsyneladende ikke selv personligt vil i dialog om denne sag - hverken ved fremmøde ved prøveopstilling den 13. maj, eller sammen med direktør Poul Møller svare på de relevante spørgsmål som er stillet af os omkring godkendelse i udvalget for Natur Teknik og Miljø.

Den skrivelse, som er underskrevet af Per Dalgård, er jo en direkte hån mod det som man bryster sig af omkring beboerdemokrati og borgerinddragelse - når den samlede konklusion er: - sagt på godt dansk - “ Har I noget at brokke jer over, så kan I jo bare klage til Statsforvaltningen, for vi går bare i gang”. Men vi håber, at både direktion og folkevalgte i Syddjurs Kommune er parat til at få deres sag og afgørelser endevendt, når den nu - efter at vi har modtaget den endelige afgørelse - bliver indklaget for Statsforvaltningen med opsættende virkning. Og begrundelserne for vor klage er mange. Startende med den Helhedvurdering man lover i brev til berørte beboere af 11. januar 2017, hvor man klart fremhæver overholdelse af reglerne i BR 15 kap. 2 (Bygningsreglement 2015. Bygningsreglementet har hjemmel i Byggeloven, red.) omkring bebyggelsens hensyn til omkringliggende huse m.v. - dernæst at man overhovedet ikke på noget tidspunkt har villet diskutere bygningshøjde men hele tiden fastholdt 10-14 meter under henvisning til kommuneplanramme, der siger maks. 12 meter. Hvordan harmonerer det lige med, at ingen omkringliggende huse er over 7-8 meter, og alle kun med maks. stue-og tagetage.

Man henviser også til partshøring i.h.t Forvaltningsloven §19 stk. 1 - hvorfor må Stationvej 2 og 10 A, så selv rykke for at blive hørt - de er da i høj grad også berørt af byggeriet? Arbejdsgruppen har en tovholder, som har sin hovedbeskæftigelse som arkitekt i Plan og Udvikling - hvordan harmonerer dette med Forvaltningsloven § 3 om inhabilitet - for her står: “ Den der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald” - dette kunne vi godt tænke os et svar på fra de herrer.

På “Åben Indsigt” (syddjurs.dk, red.) kan man nu se en byggetilladelse, men den afspejler flere faktuelle fejl - ingen tegning viser afgrænsning af tagterrasse mod Stationsvej. Der mangler også tegning, der viser den tingslyste vejret til Stationsvej 4 og 6 samt dokumentation for denne tingslysning. Derudover må det kræves, at den tinglyste vej bringes i den standard, den var før nedrivning af Ebeltoftvej 7 - og at vejens bredde bliver opmålt korrekt af en landmåler. Man forudsætter ligeledes, at der opsættes en hegnsafgrænsning i vejen østlige side ind mod det påtænkte projekt - og i minimum 180 centimeters højde.

Derudover forlanger samtlige beboere, at deres ejendomme gennemfotograferes både indvendig og udvendig, hvis man mod forventning skulle påbegynde arbejde på grunden. Dette ud fra dårlige erfaringer med sæt skader forårsaget af vibrering af sandpude og betonfundamenter og gulvplade. Derfor dette for eventuelle erstatningssager efterfølgende - materialet registreres og er uden udgift for nogen beboere, hvilket ønskes bekræftet.

Vi påpeger endnu en gang - at vi har ikke noget imod et 'Byens Hus' - men appellerer til, at de, som sidder med de endelige beslutninger, vil prøve at lytte lidt til de borgere, som i den grad bliver berørt af dette - i stedet for kun at forsvare sig med love, planer og klagemuligheder. Ingen har endnu villet i dialog om bygningshøjde m.v.. Vi vil ikke nøjes med frostet glas og afskærmning. Vi føler dette som et overgreb af værste karakter og føler os i den grad ikke hørt og taget alvorligt. Håber på, at de relevante beslutningstagere vil tage en opfordring op, om en åben dialog - og helst ved personligt fremøde - så vi ikke skal igennem en årelang retsproces med Statsforvaltning m.v. For det vil ikke være godt for hverken folkevalgte eller administrationen i Syddjurs Kommune.

Der findes masser af gode idéer og tanker om Mørke bys fremtid - men alt for mange kommer ikke frem med dem, fordi man føler, at en overmagt (kommunen) og en selvbestaltet gruppe helt har taget over og mener at vide, hvad der er bedst for de borgere, som for de flestes vedkommende har været med til at skabe det lokalsamfund som er i dag, og hvor mange af deres efterkommere flytter tilbage til, fordi man kunne huske det som var - men som man nu ser mere eller mindre gå til grunde affødt af en lille grupperings særinteresser, hvortil man kun føler afmagt og skuffelse.

Vi håber stadig på, at fornuften og dialogen vil sejre - og forventer svar på dette.”

Den mail fra Syddjurs Kommune (dateret 7. juni 2017), som der henvises til i debatindlægget, kan læses her:
Den mail fra Syddjurs Kommune (dateret 7. juni 2017), som der henvises til i debatindlægget, kan læses her:
Publiceret: 26. Juni 2017 16:13

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

ANNONCER
Se flere
Lokalvisen Folkebladet
Seneste
Lokalvisen Folkebladet
Mest læste
Lokalvisen Folkebladet
112
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt