Området ved Mellemstrupvej og Bavnehøjvej er den norske butikskæde Rema 1000´s foretrukne valg for en ny dagligvarebutik i den nordvestlige del af Grenaa. Foto: John Pedersen
Området ved Mellemstrupvej og Bavnehøjvej er den norske butikskæde Rema 1000´s foretrukne valg for en ny dagligvarebutik i den nordvestlige del af Grenaa. Foto: John Pedersen
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Auning og Grenaa: Rema 1000 på vej med to nye butikker

Norsk butikskæde har søgt Norddjurs Kommune om tilladelse til to nye dagligvarebutikker i Auning og Grenaa

Af John Pedersen

Efter lukningen af Kiwi-butikker over hele landet, har den ekspanderende norske Rema 1000-kæde sat turbo på sin udviklingsplan i Norddjurs, hvor der er søgt kommunen om tilladelse til at etablere to nye dagligvarebutikker. Den ene på Vestergade i det centrale Auning og den anden ved Mellemstrupvej i den nord-vestlige ende af Grenaa.

Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet ansøgningen med de to butiks-projekter og sagt god for, at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for de to områder.

Den endelige afgørelse skal træffes i kommunalbestyrelsen.

Uden dagligvarebutikker

I Auning er området - hvor der tidligere lå et Stark-byggemarked - udlagt til lettere lager- og værkstedsvirksomhed, hvilket også omfatter service- og forretningsvirksomhed.

I Grenaa har Rema 1000 valgt en lokalitet tæt på de to store boligområder omkring Bavnehøj og Møgelbjerg, hvor der ikke i forvejen findes dagligvarebutikker.

Lige i nabolaget er der i kommuneplan 2017 også udlagt arealer til nye boligområder øst for landsbyen Dolmer.

På den lidt længere bane opererer kommunen med mulighederne for at skabe et sammenhængende og attraktivt boligområde i den nordlige del af Grenaa.

Det kan blive aktuelt i forbindelse med etablering af den kommende nordlige omfartsvej, der ventes at flytte en del af den nuværende trafik fra Mellemstrupvej.

I Auning er det området ved Vestergade, hvor der tidligere lå et Stark-byggemarked, som Rema 1000 har set sig lun på. Foto: John Pedersen
I Auning er det området ved Vestergade, hvor der tidligere lå et Stark-byggemarked, som Rema 1000 har set sig lun på. Foto: John Pedersen

Tjekke detailhandelsplan

Else Søjmark (S) formand for Kultur- og Udviklingsudvalget, oplyser, at udvalget i forbindelse med de to ansøgninger har bedt forvaltningen om at foretage en vurdering af behovet for en opdatering af kommunens detailhandelsplan inden sagens behandling i økonomiudvalget

“Det betyder ikke noget direkte for de to ansøgninger. Men vi vil gerne være sikre på, at der ikke er noget i kommunens detailhandelsplan, som er i strid med den ny planlov, som er trådt i kraft i 2017”.

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling meddelt, at den nye planlov giver mulighed for at placere enkeltstående dagligvarebutikker på op til 1200 kvadratmeter udenfor de udpegede centerområder.

Norddjurs har i sin kommuneplan sat følgende overordnede mål:

“Dels at fremme et varieret butiksudbud i de byer, hvor der befolkningsmæssigt er underlag for detailhandel.”

“Dels at sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikanter.”

Herunder lægges der vægt på, at transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

Direktør Stefan Sørensen, Rema 1000, har på nuværende tidspunkt ingen kommentar til det ansøgte butiks-projekt i Grenaa.

Han har tidligere kommenteret projektet i Auning og oplyst, at der her bliver tale om en butik på mellem 1000 og 1200 kvadratmeter.

Publiceret: 17. August 2017 14:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Norddjurs

Bøger
ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt