Efter mere end syv år som centerleder i AIK, takker Henrik Johansen af med udgangen af maj næste år. Siger med stort vemod farvel til “verdens bedste job”, som der bare var for meget af, som han selv udtrykker det.
Efter mere end syv år som centerleder i AIK, takker Henrik Johansen af med udgangen af maj næste år. Siger med stort vemod farvel til “verdens bedste job”, som der bare var for meget af, som han selv udtrykker det.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

AIK: Centerleder smækker ikke med døren

“Jeg er ærgerlig over, at det er kommet her til. Jeg synes selv, at jeg har verdens bedste job, men at jeg bare har for meget af det”.

Sådan lyder det fra Henrik Johansen, efter han på en ret så følelsesladet ekstraordinær generalforsamling i AIK- Auning Idræts- og Kulturcenter - som punktum på aftenen afleverede sin skriftlige opsigelse som centerleder.

Et job han har bestridt til alles store tilfredshed i mere end syv år.

Henrik Johansen understreger, at et center på en størrelse som AIK, der er kommet så godt op at køre, hele tiden kræver nytænkning.

“Og det kræver hele tiden opbakning og så alt der følger med, ikke mindst en løbende vedligeholdelse”.

Og det er så her den snart forhenværende centerleder - han fortsætter frem til udgangen af maj næste år - føler, at han i forhold til de to ejer-selskaber ikke er nået helt i mål med de ting, der har været oppe at vende.

“Lang hen ad vejen har jeg vel i 95 procent af tiden haft en rigtig god dialog med Bent (Brix), formand for Svømmehallen A/S, det ene af de to ejer-selskaber.

Det andet er AIF-Hallernes Fond, der efter centerlederens opfattelse, måske nok har valgt en lidt for tilbagetrukket position.

Godt nok ofte med den bemærkning. “at det med at drive et idrætscenter, det havde han, (Henrik), jo mere forstand på end Fonden”.

 

Gerne mere aktive ejere

 

Henrik Johansen kunne godt have ønsket sig, at de to ejerselskaber var gået mere aktivt med i udviklingen af AIK:

“Jeg kan godt forstå, at man kan være lidt bange for, at man lige pludselig bruger nogle af de penge til vedligeholdelse af hallerne, der ligger hen til vedligeholdelse af svømmehallen”.

Men den mangeårige - og blandt AIK`s brugere meget populære centerleder - mener godt, at det var noget man kunne have håndteret på en mere hensigtsmæssig måde.

“Jeg finder det prisværdigt, at vi hvert eneste år har kunnet tjene så mange penge ind på driften, at vi har været i stand til at betale 780.000 kroner i husleje.

Her anerkender han uden tøven, at en ganske stor del af de penge er blevet kanaliseret tilbage til AIK til den løbende vedligeholdelse og nyanskaffelser.

Henrik Johansen har gennem årene også savnet personlig sparring og hjælp med hensyn til at skulle skaffe eksterne midler fra fonde og lignende.

“Jeg havde også gerne set, at jeg var blevet inviteret med til møder i Fonden engang imellem. Måske blot for at kunne fortælle lidt om hvordan det gik og hvad man måske skulle være opmærksomme på kunne komme op siden”.

 

Sporene skræmmer

 

Med hensyn til at kunne realisere nye projekter og foretage den nødvendige løbende renovering minder han om, at AIK har en meget lille gæld, ikke mindst i forhold til de fleste andre tilsvarende centre.

Han er ikke i tvivl om, at det er fortidens spor med konkurs og økonomiske vanskeligheder, der skræmmer - og måske i nogen grad har lammet de to ejer-selskaber en smule.

“Man har måske været en smule bange for fremtiden. Men når man har så stort et anlæg - og der ikke skyldes mere end knap en halv million i Fondens kassekredit - og Svømmehallen har en positiv likviditet - så synes jeg faktisk, man skal være stolt”.

Henrik Johansen mener, at der har været en reel grobund for at sige, at man gerne kunne og skulle have renoveret for noget mere i hallerne.

Den initiativrige centerleder havde også gerne set, at der var blevet bakket mere op om initiativer til at optage nye aktiviteter som e-sport, floorball eller forskellige former for kampsport.

I stedet er der flere gange kommet bemærkninger som.

“Det er ikke nødvendigt. Det har vi brug for”.

“Men det er da med stor vemod. Og jeg er rigtig ked af, at det er kommet der til. Men jeg smækker ikke med dørene. Og vigtigt for mig at give en rimelig tidsfrist, så jeg kan få det afsluttet ordentlig - og bestyrelsen for AIK får tid til at få gjort det, de nu skal have klaret”

Henrik Johansen opfordrer til, at man bygger en anden struktur op, så den kommende centerleder ikke står med helt så mange opgaver.

Måske kan man overveje at forpagte cafeen ud eller overlade til Auning IF at stå for driften. Eller måske finde en helt tredje model. Mulighederne er mange.

Publiceret: 06. December 2017 14:59

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalvisen Folkebladet

Bøger