Arkivfoto

Arkivfoto

FV 2019: Havbrug i Kattegat ligner en død sild

Af
Nina Bjarup Vetter

Miljøforeningen BLAK:

"Tirsdag d. 16 maj fik vi havbrugsmodstandere grund til løfte armene, efter mere end 2 års kamp for et rent Kattegat. Tv2Østjylland havde inviteret til valgmøde, og givet os i BLAK mulighed for at indlede debatten om havbrug. Et enigt panel af folketingspolitikere siger nu nej til åbne havbrug i Kattegat.

Det er fortsat vigtigt, at vi beskytter vores smukke kyster og rene badevand. I BLAK arbejder vi videre med vores oprindelige vision om en maritim nationalpark på tværs af Kattegat. Fiskebestandene er helt i knæ, og det er helt nødvendigt at nedsætte udledningerne fra landsiden, som stadig stiger i stedet for at falde. Det så vi desværre sidste efterår, hvor vandet flere steder var grønt af alger.

Der skal genoprettes stenrev, sættes stop for råstofudvinding og i det hele taget skabes et større område helt fredet for kommercielt fiskeri, så havmiljøet får en chance for at komme sig. Men det er også vigtigt at der indføres en udsigtsfredning ud for Djurslands østvendte kyster. Jernhatten blev netop optaget i den nationale naturkanon pga. den uhindrede og enestående udsigt ud over Kattegat til øen Hjelm. Vi ønsker ikke at kampen mod havbrug skal afløses af en kamp mod f.eks. kystnære vindmøller. Havvindmøller bør ligge til havs, så vi ikke opbygger med en hånd og ødelægger med en anden. En maritim nationalpark vil også kunne yde en sådan beskyttelse.

Det handler om at passe på Djurslands arbejdspladser og turismen som vi lever af. En maritim nationalpark kan tiltrække mange nye naturturister, som lige så gerne rejser udenfor højsæsonen, og dermed skabe et bedre flow året rundt.

I Sverige etablerede man allerede i 2009 den maritime nationalpark Kosterhavet, og har haft stor succes med det. Det er oplagt at man netop ud for Djurslands og Nordsjællands kyster indser, at det ikke er kommercielt fiskeri, men turisme som giver kystkommunerne deres levebrød. At det ganske enkelt er en samfundsøkonomisk bet at lade havmiljø og fiskebestande forgå.

Vi håber Syddjurs og Norddjurs kommuner har lyst til at gå i dialog om vores vision, så vi kan få langtidssikret områdets rekreative interesser og genoprettet livet i Kattegat."

Miljøforeningen BLAK

Nina Bjarup Vetter

Publiceret 17 May 2019 12:32