Rektor Sven Gaardbo, Rønde Gymnasium, må notere en lille tilbagegang i antallet af ansøgere i 2019 sammenlignet med 2018. Foto: Lars Norman Thomsen

Rektor Sven Gaardbo, Rønde Gymnasium, må notere en lille tilbagegang i antallet af ansøgere i 2019 sammenlignet med 2018. Foto: Lars Norman Thomsen

STX: Svag tilbagegang for Rønde og Grenaa

Færre end 6.000 unge i Region Midtjylland har søgt ind på det almene gymnasium (STX). Det er det laveste tal siden 2007

Af
Lars Norman Thomsen

På tre år er antallet af unge, der søger ind på STX på et gymnasium i Region Midtjylland, faldet med 15 procent. Med 5.969 STX-ansøgere i 2019 er det et fald på knap 6 procent i forhold til 2018.

I alt 1.492 har søgt HF-uddannelsen, og det er et fald på 15 procent i forhold til sidste år. De internationale IB-linjer, der findes på fem gymnasier i regionen, har fået 203 ansøgere. Det er et fald på knap fem procent.

Det forventes at næsten 95 procent af ansøgerne til et alment gymnasium vil få deres 1. prioritet opfyldt i 2019. Fordelingen af de få, der ikke kommer ind på deres 1. prioritet, går nu i gang. Alle ansøgere får svar den 1. april.

Faldet kan forklares ved mindre ungdomsårgange, flere unge der søger mod mere erhvervsrettede uddannelser og skærpede krav til at blive optaget på STX.

Derfor forventes udfordringen med færre ansøgere til STX kun at blive endnu større de kommende år, og det er helt i tråd med, hvad et politisk flertal på Christiansborg ønsker.

Ønsket om at få flere unge på en årgang til at vælge en erhvervsuddannelse har stået højt på den politiske dagsorden i en årrække.

Sårbare gymnasier

Årets ansøgertal viser også, at nogle af de mindre gymnasier uden for de større byer er ekstra sårbare, når elevtallet falder. Det gælder gymnasierne Lemvig, Bjerringbro, Grenaa, Ringkøbing og Tørring.

Tallene for de to gymnasier på Djursland viser en svag tilbagegang. Rønde har 91 ansøgere i 2019 mod 98 i 2018. Grenaa Gymnasium har 79 ansøgere i 2019 mod 87 i 2018. Til gengæld er interessen for at tage en HF-uddannelse vokset fra 44 unge i 2018 til 50 i 2019 på Grenaa Gymnasium.

Grenaa Gymnasium er et af de fem gymnasier i regionen, der har international IB-linje. 30 har lagt billet ind på uddannelsen i 2019 - to færre end i 2018. Summa summarum kan Grenaa Gymnasium notere en samlet, beskeden tilbagegang på 4 elever.

Grenaa Gymnasium og HF fik i oktober 2018 sit ønske om at sætte kapaciteten ned med én klasse opfyldt, da syv gymnasier i Østjylland fik reduceret deres STX-kapacitet med tilsammen otte klasser for at skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.

Skal bevare de små

"Som region arbejder vi jo for, at unge fortsat har mulighed for at vælge et gymnasietilbud i lokalområdet. Vi ønsker ikke en udvikling, hvor unge ikke har noget valg og tvinges ind til de større byer og får lang transporttid i hverdagen. Gymnasierne er med til at sikre liv og udvikling og en god balance mellem land og by," udtaler formand for Udvalg for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

For at undgå at de mindre oplands-gymnasier drænes for elever, har Region Midtjylland ønsket og fået undervisningsministerens godkendelse til at sætte et loft over kapaciteten på seks gymnasier i Østjylland fra skoleåret 2018/19. Aktuelt har regionen også en indstilling hos ministeren i forhold til et kapacitetsloft på HF i Silkeborg, og sammen med Region Syddanmark har regionen søgt om kapacitetsloft på to gymnasier i Vejle.

Fakta

Ansøgere i 2019

    · STX: 5.969 (6.332 i 2018)

    · HF: 1.492 (1.755 i 2018)

    · IB (internationale linjer): 203 (212 i 2018).

Publiceret 20 March 2019 12:50

SENESTE TV