Hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti, bliver motortrafikvejen på Djursland udbygget her fra Balevej til Tåstrup.

Hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti, bliver motortrafikvejen på Djursland udbygget her fra Balevej til Tåstrup. Foto: Google Maps

Trafikaftale: 100 millioner til udbygning af motortrafikvejen på Djursland

Strækningen fra Bale til Tåstrup skal udbygges for at undgå trængselsproblemer i myldretiderne

Af
Jeppe Rafn

Regeringen og Dansk Folkeparti har lanceret en langsigtet plan for investeringer i infrastrukturen i Danmark.

Ifølge Transportministeriet vil man investere over 110 milliarder kroner fra 2021 til 2030.

Djursland bliver tilgodeset med en udbygning af motortrafikvejen på den 13 kilometer lange strækning fra Tåstrup (ved afkørslen til lufthavnen) til Bale vest for Ugelbølle.

Bortset fra enkelte kortere strækninger er denne del af motortrafikvejen tosporet.

Der er afsat 100 millioner kroner til udbygningen, der efter planen bliver sat i gang i 2024.

2+1 motortrafikvej

I 2012 blev der lavet en forundersøgelse af en udbygning af strækningen fra Løgten til Tåstrup. Konklusionen var, at der generelt ikke var problemer med trafikken, men at der kunne opstå problemer i myldretiden, og at stigende trafik kunne give trængselsproblemer på dele af strækningen i myldretiderne.

Derefter blev det besluttet at ombygge den 3,4 kilometer lange strækning fra Løgten til Bale til en 2+1 motortrafikvej med en hastighedsgrænse på 100 km/t. Denne vej blev taget i brug i oktober 2016.

Publiceret 14 March 2019 20:49