Inden sommerferien forventes et byforum at være på plads, der skal sikre, at alle ideer, ønsker og interesser bliver hørt i den byudviklingsproces for Ebeltoft, der er i gang. Foto: Simon Carlson.

Inden sommerferien forventes et byforum at være på plads, der skal sikre, at alle ideer, ønsker og interesser bliver hørt i den byudviklingsproces for Ebeltoft, der er i gang. Foto: Simon Carlson.

Ebeltoft i Udvikling: Hele byen skal være med

Et større planlægningsarbejde for Ebeltoft er i gang, og et byforum bliver stedet, hvor de forskellige interesser og ideer mødes

Af
Anette Bonde

ebeltoft Snart inviterer kommunen byens borgere, foreninger, distriktsrådet, investorer, erhvervsliv og alle andre med i et byforum i Ebeltoft. Det skal sikre, at alle ideer, ønsker og interesser bliver hørt i den byudviklingsproces, der er i gang. Det er også her, man selv kan bringe ideer i spil og få dem udviklet.

I 2016 vedtog byrådet som bekendt ”Visions – og udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn”, og nu er tingene ved at tage fart. For fem måneder siden blev byplanlægger Karin Linneberg Bæk ansat, byrådet i Syddjurs Kommune sendte i februar en ansøgning til Fonden Realdania på 10 millioner kroner til projektet, og planerne bliver i det hele taget mere og mere konkrete.

"Vi er i dialog med distriktsrådet. Maltfabrikken, Fregatten og Glasmuseet er aktivt med i planerne, og Slagterigrunden er også ved at være i spil," fortæller Riber Hog Anthonsen, formand for PUK-udvalget.

Byrådet sagde i februar ja til at bevilge 10 millioner kroner, det vil sige samme beløb som ansøgningen til Realdania lyder på. Det betyder, at der i alt er 20 millioner kroner at gøre godt med, hvis Realdania også siger ja. Svaret fra Realdania kommer sandsynligvis i slutningen af april, men projektet starter uanset, om man får fondsmidler eller ej.

Kyst, midtby, hverdagsby

Opgaven lyder i store træk at få mere sammenhæng i den geografisk lange by og de forskellige funktions-områder, at understøtte netværk og bringe Ebeltoft i udviklingssporet.

"Vi skal have lavet en sammenkobling mellem kysten, midtbyen og hverdagsbyen," forklarer Riber Hog Anthonsen, og oplyser, at det er den østlige del af byen, der har fået arbejdstitlen hverdagsbyen.

"Vi vil gerne, at funktioner hænger sammen, at de også tænkes sammen og ikke mindst at vi engagerer byens borgere i byens udvikling," siger Karin Linneberg Bæk.

Det sidste er vist ikke noget problem. Riber Hog Anthonsen henviser til en opgørelse, der viser, at Ebeltoft er en af de byer i Danmark med flest frivillige og flest foreninger i forhold til antal indbyggere. Det forventes, at byforum'et er på plads inden sommerferien.

"Herefter starter processen med at gøre Ebeltoft til en bedre by at bo og leve i."

Riber Hog Anthonsen tilføjer, at udviklingen af de første projekter forløber over en periode på fire år.

Fem nedslag

I ansøgningen til Realdania skitseres udviklingsplanen ud fra fem nedslag i byrum, og der søges om midler til både at igangsætte en række forsøg, såkaldt prøvehandlinger, og til blivende projekter. Ansøgningen kaldes ”Ebeltoft – fælles om fremtiden også om vinteren”.

På "Promenaden", fra Vibæk Strandvej til Skudehavnen, vil man skabe sammenhæng og lede borgere og gæster fra det ene punkt og videre til det næste. Det beskrives som "give lyst til at flytte sig".

Fra kyst til by og omvendt hedder et andet nedslag. Det gælder området mellem Jernbanegade, Maltfabrikken og kysten, og det handler om at aktivere området omkring det Gamle Posthus og styrke sammenhængen mellem kysten og midtbyen. By og havn skal bindes sammen, og projektet undersøger, hvordan det kan gøres uden at medføre væsentlige gener for trafikken. Som en del af prøvehandlingerne foreslås det at benytte Jernbanegade til større begivenheder.

Pladsen mellem glasmuseet og fregathavnen fremstår i dag som et uaktiveret byrum. Her skal prøvehandlinger give et billede af, hvordan det kan ændres til et velfungerende og aktivt offentligt rum med en særlig identitet.

Ved området "Hotel, by og park ved halvøen" skal prøvehandlingen afdække mulighederne for at udvikle byens overnatningskapacitet for besøgende, samtidig med at det også er indbydende for byens borgere som et rekreativt område.

Mellem Fiskerihavnen og Skudehavnen skal prøvehandlinger inspirere til at udvikle nye oplevelser og lyst til ophold. Fiskerihavnen skal bringes mere i spil som et naturligt mål for borgere og besøgende.

Publiceret 14 March 2019 12:13