30. marts er der officiel indvielse af Frejasvænge i Kolind, der er et tilbud til svært demente borgere i Syddjurs Kommune. Derfor er det også naturligt, at indsatsen for at gøre hele kommunen demensvenlig starter her.

30. marts er der officiel indvielse af Frejasvænge i Kolind, der er et tilbud til svært demente borgere i Syddjurs Kommune. Derfor er det også naturligt, at indsatsen for at gøre hele kommunen demensvenlig starter her.

Indsatsen mod demens starter i Kolind

Kendskabet til sygdommen skal udbredes, og det kræver borgernes hjælp

Af
Simon Carlson

Kolind Danmark skal være et demensvenligt samfund, så mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv. Det er overskriften i den nationale demenshandlingsplan, og det kræver først og fremmest masser af oplysning om sygdommen, som anslået rammer omkring 15.000 danskere hvert år. Samtlige af landets 98 kommuner skal således være demensvenlige i i 2025, men i Syddjurs Kommune stræbes der efter, at man allerede i 2021 kan kalde sig demensvenlig.

Det kræver dog, at man høster masser af erfaringer, og den indsats starter i Kolind. Til april åbner kommunens botilbud til svært demente borgere - Frejasvænge - i Kolind, og derfor giver det god mening, at Kolind bliver en slags forsøgsby for at udbrede kendskabet til sygdommen, fortæller demenskoordinator i Syddjurs Kommune Birthe Moe.

"Det er meget naturligt, at vi starter i Kolind og gør byen til den første demensvenlige by i Syddjurs Kommune. Det er også det, politikerne har nikket ja til, for vi skal selvfølgelig starte et sted. Meningen er, at vi skal have nogle erfaringer fra arbejdet i Kolind, som vi skal gå videre med og brede ud til resten af kommunen," forklarer Birthe Moe.

Mange demensvenner

De erfaringer, som skal indhentes, bliver i høj grad i samarbejde med lokalsamfundet. Både forretninger, foreninger, skoler og almindelige borgere skal være medspillere. Derfor skal Birthe Moe og resten af teamet bag hende ud og udbrede kendskabet til demens samt afprøve forskellige initiativer, der kan hjælpe demensramte borgere i hverdagen.

"Det handler jo meget om, at man som almindelig borger kan genkende nogle af de symptomer, der er ved demens. Det kan for eksempel være butikspersonale, der er opmærksom på adfærd, der kan relatere sig til en demenssygdom," siger Birthe Moe, som nu sammen med flere andre medarbejdere bliver uddannet som demensinstruktører.

"Det betyder blandt andet, at vi i højere grad kan tage ud på skolerne og fortælle om demens. Det rammer rigtig mange familier, og det betyder, at det også giver rigtig god mening at oplyse om sygdommen i en tidlig alder, så man ved, hvordan man skal forholde sig, og man kan hjælpe og guide," uddyber Birthe Moe.

I indsatsen skal der også kigges nærmere på de ydre omgivelser - for eksempel veje og stier - som Birthe Moe forestiller sig, at man kan afmærke, så det bliver lettere at følge en bestemt rute.

Herudover har Syddjurs Kommune som målsætning at få mindst 800 såkaldte demensvenner. Det er borgere, der har sagt ja til at få øget oplysning om demens og på den måde være med til at skabe mere fokus på sygdommen.

Man kan melde sig som demensven på www.demensven.dk.

Publiceret 18 February 2019 14:33