Syddjurs Kommune ejer den grund ved Mørke Skole, hvor Firkløverskolens Mørke-afdeling ligger (bygningerne skimtes bag træerne). Grunden havde Syddjurs Kommunes interesse, da planerne om at bygge et nyt børnehus i Mørke blev besluttet politisk, men da Randers Kommune meddelte, at man ikke havde planer om at lukke Mørke-afdelingen med det første, måtte Syddjurs tænke i andre baner. Foto: Lars Norman Thomsen

Syddjurs Kommune ejer den grund ved Mørke Skole, hvor Firkløverskolens Mørke-afdeling ligger (bygningerne skimtes bag træerne). Grunden havde Syddjurs Kommunes interesse, da planerne om at bygge et nyt børnehus i Mørke blev besluttet politisk, men da Randers Kommune meddelte, at man ikke havde planer om at lukke Mørke-afdelingen med det første, måtte Syddjurs tænke i andre baner. Foto: Lars Norman Thomsen

Firkløverskolens afdeling i Mørke på dagsordenen

Formand for Skole- og uddannelsesudvalget i Randers Byråd, Steen Knudsen, understreger dog, at der ikke er truffet en politisk beslutning endnu om Mørke-afdelingens fremtid

Af
Lars Norman Thomsen

MØRKE Mange troede, at Firkløverskolens afdeling i Mørke var på vej til at lukke ned, da Syddjurs Kommune i skoleåret 2012-2013 meddelte, at man fra det kommende skoleår ville begynde at flytte en andel af kommunens yngste børn på skolen til kommunens egen specialskole i Pindstrup. Endvidere ville man stoppe med at visitere flere børn til Firkløverskolen, men lade de ældste børn afslutte deres skolegang, før kommunen kappede båndene helt.

Randers Kommune driver Firkløverskolen i Mørke sammen med en afdeling i Randers. Skolen er et tilbud til børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og svær DAMP/ADHD. I tidligere tider var der også afdelinger i Jebjerg og Låsby.

Bygningerne i Mørke ejes af samme Randers Kommune, men ligger på en lejet grund, som ejes af Syddjurs Kommune. Afdelingen i Mørke er opført i 2000 og med enkelte senere tilbygninger i samme stil.

"Der er slet ikke for nuværende planer om at lukke Firkløverskolens afdeling i Mørke. Det være sig politisk eller administrativt," lød det fra daværende skolechef i Randers Kommune, Torben Bugge, til Lokalavisen i januar 2014.

I venteposition

Nu er afdelingen i Mørkes fremtid imidlertid atter havnet på den politiske dagsorden i Randers Byråd.

Randers Kommunes Børn og Skole afdeling blev i forbindelse med Budget 2017-2020 bedt om at fremlægge en plan for, hvordan flere ressourcer på skoleområdet kan forblive i almenundervisningen gennem en reduktion af udgifterne på specialområdet. På baggrund af dette anbefalede en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleområdet, at ressourcetildelingen til specialskolerne revurderedes med henblik på harmonisering med de øvrige skoler i Randers Kommune.

Konkret betyder det, at specialskolerne, Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen, fremadrettet organiseres i én samlet organisatorisk og pædagogisk enhed, én specialskole med drift på to matrikler. Det er et klart mål, at man ved denne reorganisering vil tilføre almenområdet midler fra specialskoleområdet.

Det er derfor, at Firkløverskolens afdeling i Mørke nu er kommet i spil, fordi der ligger en anbefaling fra embedsværket om, at den afvikles gradvist ved, at man ikke længere at visitere elever til Mørke-afdelingen fra Randers Kommune.

"Som du kan læse i referatet fra vores udvalgsmøde 15. januar, udsatte vi diskussionen, fordi udvalget har bedt om flere oplysninger," siger Steen Knudsen (S), formand for Skole- og uddannelsesudvalget.

"Så udvalget har ikke anbefalet noget om Mørke-afdelingens fremtid til byrådet, og det er heller ikke en beslutning, der ligger lige for, som jeg ser det," understreger udvalgsformanden.

Formand for Udvalget for Familie og Institutioner i Syddjurs, Kirstine Bille (SF), kender heller ikke til, at Mørke-afdelingens fremtid er i spil lige nu og her.

"Der foregår en løbende orientering Randers og Syddjurs Kommune imellem, fordi vi jo fortsat har Syddjurs børn gående i Mørke, men jeg er ikke bekendt med, at Randers Kommune skulle have henvendt sig," siger Kirstine Bille.

Publiceret 24 January 2019 09:48