Lokalavisen var forud for KV17 på rundtur med Gustav Bielefeldt og Alternativets Mette Foged for at snakke bæredygtighed og grøn omstilling. Skovfogeden og biologen havde mange synspunkter, der flugtede. Nu trækker Gustav Bielefeldt stikket til formandsposten hos Konservative Syddjurs. Foto: Lars Norman Thomsen

Lokalavisen var forud for KV17 på rundtur med Gustav Bielefeldt og Alternativets Mette Foged for at snakke bæredygtighed og grøn omstilling. Skovfogeden og biologen havde mange synspunkter, der flugtede. Nu trækker Gustav Bielefeldt stikket til formandsposten hos Konservative Syddjurs. Foto: Lars Norman Thomsen

Igen formandsskifte hos Konservative Syddjurs

Gustav Bielefeldt angiver manglende tid som årsag til, at han trækker stikket efter blot et år som lokalformand

Af
Lars Norman Thomsen

LOKALPOLITIK Det vil være en overdrivelse af pæne dimensioner, hvis fortællingen om Konservative Syddjurs bliver historien om et parti med ro på bagsmækken i form af kontinuitet på ledelsesgangen.

Forfatteren og arkitekten Knud Simonsen er indbudt til at holde en politisk peptalk inden generalforsamlingerne hos Konservative Syddjurs og Norddjurs. Foto: Lars Norman Thomsen

Forfatteren og arkitekten Knud Simonsen er indbudt til at holde en politisk peptalk inden generalforsamlingerne hos Konservative Syddjurs og Norddjurs. Foto: Lars Norman Thomsen

Sidste år blev Gustav Bielefeldt, Pindstrup, valgt til ny formand, og den unge skovfoged markerede sig straks med erklærede ambitioner om at distancere Konservativ Syddjurs fra Venstre ved for eksempel stærkt at betone lokalafdelingens grønne ambitioner og socialkonservative ståsted som modvægt til Venstres liberalisme.

På de indre linjer lagde Gustav Bielefeldt hårdt fra land med udmeldinger om, at bestyrelsen skulle stå i spidsen for at tiltrække nye Syddjurs unge til partiet samtidig med, at Konservative Syddjurs med lokalformanden forrest skulle rundt i kommunen månedligt til institutioner, skoler og virksomheder for at fornemme, hvor græsset groede højest.

På generalforsamlingen onsdag 16. januar på Det Gamle Posthus i Ryomgård vil Gustav Bielefeldt så gøre status, men allerede forlods har han meddelt bestyrelsen, at han stopper som formand og tillige i bestyrelsen.

"Det er manglende tid, der gør, at jeg stopper," siger Gustav Bielefeldt.

Næstformand Kirstine Kahr Kvorning, Grønfeld, stopper også.

For lidt aktivitet

Gået nærmere på klingen indrømmer Gustav Bielefeldt, at 2018 ikke blev den dans på roser, som han havde håbet på. Det har været for småt med engagementet internt i partiet. Lysten til at markere konservative synspunkter fra andre i bestyrelsen har været forsvindende, men formanden tager også sig selv med i samme kontekst.

"Jeg har selv alene været meget rundt på skoler og hos virksomheder, men jeg har også, grundet et særligt stort arbejdspres i forbindelse med sommerens tørke, ikke kunnet allokere de nødvendige ressourcer i forhold til lokalafdelingen," lyder det selverkendende fra den snart forhenværende.

Fordi bestyrelsen sidste år reelt blev nysammensat på generalforsamlingen, er samtlige på valg. Gustav Bielefeldt har ikke overblik over, hvordan de øvrige bestyrelsesmedlemmer stiller sig til at fortsætte.

Peger på Jane Christensen

Gustav Bielefeldt peger på Jane Christensen, Hornslet, partiets nyvalgte folketingskandidat, som et oplagt formandsemne.

"Jane er kendt med foreningens arbejde og stiller op til folketingsvalget. Det vil i sig selv forenkle kommunikationen, at formand og folketingskandidat er den samme," siger Gustav Bielefeldt.

Jane Christensen har en fortid som bestyrelsesmedlem hos Konservative Randers.

Fælles med Norddjurs

Partiforeningerne i Norddjurs og Syddjurs har denne gang aftalt, at de respektive generalforsamlinger afvikles samme dag og samme sted.

Alle starter i samme lokale med et oplæg fra forfatteren, arkitekten og indehaveren af Djurs Hytteby i Nimtofte, Knud Simonsen, Ugelbølle.

Knud Simonsen har i flere af sine romaner spiddet det lokale politiske miljø, ligesom han er kendt for, råt for usødet, at sige sin mening uden at tale med vat i munden. Så de fremmødte konservative medlemmer fra Norddjurs og Syddjurs skal være forberedt på, at de får læst teksten.

Knud Simonsen har i en lang årrække tilhørt partiet Dansk Samling. Hans politisk retning blev fastlagt af stifteren af Dansk Samling (stiftet 1936), modstandsmanden Arne Sørensen, som i tidsskriftet Det tredje standpunkt 1936-48 formulerede et nyt sæt spilleregler for fremtidens politiske Danmark under parolen ”staten stærk og folket frit”.

Knud Simonsens oplæg er første punkt på dagsordenen. Der ringes med klokken klokken 19 skarp.

Publiceret 09 January 2019 15:24