Kirting Olesen, Ryomgård Distriktsråd
Kirting Olesen, Ryomgård Distriktsråd
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

2018: Rønde, Hornslet, Ryomgård og Kolind...

Fire distriktrådsformænd kigger fremad. Hvordan ser de på mulighederne for deres lokalområde i 2018 og kommende år? Hvor meget forventer de, at politikerne spiller med?

Lokalavisen har bedt formændene for fire af kommunens distriktsråd om at kigge i krystalkuglen og komme med en nytårsbetragtning for deres respektive byer med tilhørende oplande.

Hvor ser de mulige gevinster og problemer i 2018?

Hans Nielsen, Hornslet Distriktsråd
Hans Nielsen, Hornslet Distriktsråd

Hans Nielsen, formand for Hornslet Distriktsråd:

“Der vil i den næste byrådsperiode ske rigtig meget i forhold til ‘opgradering' af Hornslet til den tilflytning af især børnefamilier, som allerede er i gang eller er på projektstadiet. Det stiller krav til mange flere vuggestuepladser, børnehaveudbygning/-modernisering samt skoleudvidelse. Her skal borgerinddragelsen nok bliver aktiveret, og det samme vil de lokalt valgte byrådspolitikere, for der vil blive stor fokus på børne- og ungdomsområdet, og på hvordan man får det optimale ud af de 70 mio. kroner, som byrådet har afsat.

Tilflytningen vil også give øget lokaltrafik samt øget pendling mod Aarhus. Kirkeholtvej og snart også letbanen vil stadig give uacceptable køproblemer, som desværre ikke blev løst i 2017, og her vil borgmesteren og byrådet endnu engang blive inddraget til i samarbejde med Aarhus Kommune at skabe bedre trafikforhold for primært pendlerbilisterne. Cykelstier samt generel sikring af bløde trafikanter bør fortsat også få byrådets opmærksomhed.

Når der bliver lavet en bedre trafikforbindelse mod Aarhus ligger det også lige for at udvide erhvervsområdet i Hornslet og skabe flere arbejdspladser her i byen, hvilket igen vil kunne styrke handelslivet. Men det vil kræve et ændret syn både fra byråd og administration.”

Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd:

“Distriktsrådet ser frem til, at Midtbyprojektet med 34 lejligheder og attraktive erhvervslokaler ud mod Slotsgade vil kunne sættes i gang i 2018. Distriktsrådet har været tovholder i et godt samarbejde mellem kommunen og en rækker interessenter i dette projekt. Lige før jul vedtog byrådet den lokalplan, der skal danne grundlag for projektet og forberedelserne kører godt og planmæssigt.

Letbanens indtog i Djurslands centrale trafikknudepunkt i 2018 giver et fantastisk trafikalt serviceløft til Ryomgård. Men det giver også kommunen store udfordringer i form af stationsforbedringer, ventesal, toiletter og overdækket cykelparkering samt ny belægning på Jernbanegade ved indgangen til Letbanen, hvor Distriktsrådet forventer at opstille en bronzeskulptur ”Ud og Hjem”.

Ryomgård Kultur og Fritidscenter er et nyt byggeprojekt ved det gamle klubhus, der er på tegnebrættet, og hvor det også er nødvendig med kommunal opbakning. Det bliver et hus, som ikke alene sports- og kulturlivet kan få glæde af, men også eleverne på Marienhoffskolen. Distriktsrådets mange kulturelle aktiviteter på Posthuset ses også gerne at kunne rummes på tilsvarende gode vilkår i det nye hus.”

Jens Ove Nielsen, formand for Kolind & Oplands Distriktsråd:

“Umiddelbart er åbning af Letbanen med halvtimes drift og et velfungerende stationsområde meget vigtigt for hele Kolind med opland. Hertil også vigtigt, at vore ”nye” politikere påvirker Midttrafik til fastholdelse af den kollektive bustrafik i hele området og samtidig styrker mulighederne for Flextrafik, hvor der ikke længere kører busser i landsbyerne omkring Kolind.

Ovenstående er helt nødvendigt, når fastholdelse af borgerne til området og tilflytning til Kolind skal styrkes, bl. a. med fortsat kommunal støtte til bygning af flere boliger, både ungdomsboliger, samt moderne seniorboliger. Udbud af byggeklare byggegrunde skal iværksættes, da der ikke er mange ledige byggegrunde tilbage i Kolind.

Kolind+ har allerede bevist sin værd for byen, dog ønskes udbygning af kulturelle tilbud, hvor både lokale foreninger, biblioteket og Syddjurs Kommune skal placere flest mulige tilbud i de velfungerende lokaler.

Alle i hele området venter spændt på renovering af Kolind Svømmebad, hvor ny organisationsform for driften også skal på plads i 2018.

Langt om længe får Kolind den første cykelsti, ud af området, helt til Koed, med beslutning om fortsættelse til Ryomgård i 2019 og gerne yderligere forbindelser mod Rønde i de kommende år.”

Jens Ove Nielsen, formand for Kolind & Oplands Distriktsråd
Jens Ove Nielsen, formand for Kolind & Oplands Distriktsråd

Carsten Skivild, (i forgrunden) formand for Rønde Distriktsråd:

“Den største udfordring for Rønde de kommende år bliver at udnytte det store gravearbejde, der bliver i byen, når Syddjurs Spildevand starter på separeringen af regnvand og spildevand til at skabe bedre miljø på og omkring Rønde Hovedgade. Vi har en unik mulighed for at få etableret en ny miljøvenlig Rønde Hovedgade til glæde og gavn for byens borgere, og de mange turister. Lige som Rønde Bypark kommer til at undergå en stor forvandling til et område, hvor alle mennesker, unge, ældre og gamle gerne vil komme og opholde sig i trygge og rolige omgivelser, skal også Rønde Hovedgade gerne undergå en forandring så busser, biler, gående og cyklende kan færdes sammen i et dejligt miljømæssigt roligt fællesskab.

Vi mangler utrolig meget lejeboliger i byen. Jeg håber, at vores boligselskab vil etablere små lejeboliger til studerende og enlige nord for de offentlige faciliteter ved det nye plejecenter på Hovedgaden. Der er også mulighed for større udlejningsboliger på det, der nu er parkeringsplads over for vores redningsstation.

Endelig glæder jeg mig til, at Nationalpark Mols Bjerge får det nye velkomstcenter bygget. Det vil betyde et stort løft til serviceringen af besøgende til vores unikke Kalø Slotsruin bl.a. i vinterhalvåret.”

Carsten Skivild (i forgrunden), Rønde Distriktsråd
Carsten Skivild (i forgrunden), Rønde Distriktsråd
Publiceret: 05. Januar 2018 12:27

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalvisen Folkebladet