Politisk flertal for Syddjurs som skattelyfri kommune?

Alternativet, Enhedslisten og SF stiller forslag om, at Syddjurs Kommune ikke længere vil handle med virksomheder, der gemmer penge i skattely

Af
Lars Norman Thomsen

Syddjurs som skattelyfri kommune?

Det kan blive en realitet på onsdagens byrådsmøde, hvis et flertal beslutter at skrive under på udviklingsorganisationen Oxfam IBIS’ charter for skattelyfri kommuner.

Det er Trojkaen Alternativet, Enhedslisten og SF, til sammen 6 ud af byrådets 27 mandater, der har bedt om at få forslaget på dagsordenen.

Hvis forslaget vinder flertal, forpligter Syddjurs Kommune sig til fremover at stille krav til sine leverandører om, at de ikke må benytte sig af skattely.

Hvis et fuldtalligt Socialdemokratiet støtter forslaget, er flertallet hjemme.

"Oxfam Ibis har netop udarbejdet et charter for skattelyfri kommune, som vi mener, at Syddjurs Kommune bør underskrive. En underskrift forpligter kommunen til at være aktiv i arbejdet imod skattely og arbejde for at blive en skattelyfri kommune. Det indebærer, at vi gennem indkøbs- og investeringspolitik vil tilstræbe at handle med virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd," skriver forslagsstillerne som begrundelse for at bringe temaet på byrådets dagsorden.

Næstved blev i maj 2018 landets første skattelyfri kommune, og siden er andre kommuner hoppet med på vognen. Aarhus Kommune for eksempel.

Her kunne Radio24syv efterfølgende afsløre på baggrund af en aktindsigt havde fået, at Aarhus Kommune samlet ejer aktier for et tocifret millionbeløb i eksempelvis Apple, investeringsbanken Goldman Sachs, Nike og Googles moderselskab Alphabet – selskaber, der er blevet sat i forbindelse med skattely.

I alt har Aarhus Kommune aktier for lidt over to milliarder kroner.

Signalværdi

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune stemte 20. september for at underskrive Oxfam IBIS’ Charter for Skattelyfri Kommuner.

Det fremgår af sagsbehandlingen, at embedsværket hos Københavns Kommune udelukkende betragter en underskrift på det nævnte Charter for at signalværdi:

"Sådan som charteret er formuleret kan der således på den ene side argumenteres for, at det ikke er lovligt at underskrive charteret, fordi der ikke er tale om kommunale opgaver, men derimod varetagelse af overordnet national og international skattepolitik, hvilket er statens opgave. På den anden side kan der argumenteres for, at det er lovligt at underskrive, fordi der reelt er tale om, at Københavns Kommune alene bekræfter, at man i sin egen indkøbs- og investeringspolitik vil anvende de lovlige midler, der er til rådighed for at vælge virksomheder, som efter kommunens vurdering har en ansvarlig skattepolitik - og også fremover vil anvende eventuelle nye midler, som stilles til rådighed for kommunerne inden for lovens rammer.

En underskrivelse af charteret vil ikke give KK mulighed for at implementere nye tiltag imod skattely, da KK som nævnt ovenfor allerede anvender de virkemidler til udelukkelse af virksomheder, som er juridisk mulige.

Økonomiforvaltningen vurderer således, at der på nuværende tidspunkt, indenfor udbudslovens rammer og de tiltag KK allerede har gjort, ikke er flere foranstaltninger KK kan foretage sig i forhold til at undgå at handle med virksomheder, der anvender skattely. Underskrivelse af Oxfam’s charter har således alene signalværdi."

Udbudsreglerne

Som kommune må man ikke stille krav til en virksomheds lovlige beskatningsforhold i forbindelse med udbud, da det vil være i strid med de udbudsregler, som kommunerne er underlagt, bemærker man hos Københavns Kommune.

Kommunen har dog mulighed for at udelukke virksomheder fra udbudsprocessen, såfremt virksomheden er dømt for overtrædelse af skattelovgivningen.

Desuden er der mulighed for at indskrive en klausul i kommunens kontrakter, der giver kommunen ret til at ophæve en kontrakt med en leverandør, hvis denne efter endt udbudsprocedure bliver endeligt dømt for overtrædelse af skattelovgivningen.

Publiceret 16 December 2018 17:30