Et af Danmarkskortene i rapporten: Hvordan ser udsathedsindekset ud i de 98 kommuner. Foto: Wive-rapporten

Et af Danmarkskortene i rapporten: Hvordan ser udsathedsindekset ud i de 98 kommuner. Foto: Wive-rapporten

Udsatte børn og unge: Norddjurs overtrumfer klart Syddjurs - fremgår det af aktuel VIVE-rapport

Norddjurs Kommunes andel af udsatte børn og unge er på niveau med en række hårdt ramte sjællandske kommuner. Syddjurs ligger et godt stykke under gennemsnitskommunerne

Af
Lars Norman Thomsen

UDSATTE BØRN OG UNGE Der er store geografiske udsving i, hvordan landets kommuner fordeler sig, når det gælder andelen af udsatte børn og unge. Det viser en omfattende rapport fra VIVE, som har undersøgt danske børn og unges velfærd og trivsel på en lang række velfærdsområder. Her har forskere opgjort andelen af udsatte børn og unge på kommunebasis. Og billedet er klart:

"Vi ser en tydelig geografisk polarisering af socialt udsatte familier på Sjælland. Her er de koncentreret i Vestsjælland, Sydsjælland og forstadskommunerne vest for København. Omvendt ser vi meget få udsatte familier i de øvrige områder omkring København og i Midtjylland," siger seniorforsker Mai Heide Ottosen, der står bag rapporten.

Kommunerne er inddelt efter en skala fra 0 til 16, hvor 0 er mindst og 16 er mest socialt udsat. Indekset er baseret på fire parametre, som er forældres indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse, og om barnet vokser op med en enlig forsørger.

Norddjurs er en af seks jyske kommuner, der slægter de omtalte sjællandske kommuner på. Norddjurs kommer op med indeks14 ved et klik på det interaktive Danmarkskort i rapporten. Til sammenligning popper Syddjurs op med indeks 5. Kommuner som Randers, Aarhus og Horsens stempler ind med indeks 11, 10 og 8.

Kommuner som Favrskov og Skanderborg ligger helt bund, når det gælder andele af udsatte børn og unge. Begge kommuner bonner ud med et stort rundt NUL.

Social polarisering

Rapporten ’Børn og unge i Danmark 2018’ er blandt andet baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 7.697 børn og unge og viser udviklingen i børn og unges trivsel og velfærd de seneste otte år. Den belyser for eksempel deres materielle velfærd, helbred, selvvurderet trivsel, sociale relationer og fritidsliv. Og netop når det gælder den materielle velfærd, så ser forskerne også en tendens til øget social polarisering:

"Vi ser en række tegn på, at de børnefamilier, der har det svært og har få ressourcer, er mere belastede i dag, end de var for otte år siden. Og vores undersøgelse tyder på, at det ikke kun påvirker børnenes materielle vilkår, men også deres mulighed for eksempelvis at gå til sport eller andre fritidsaktiviteter," siger Mai Heide Ottosen.

    Rapporten er finansieret af VELUX FONDEN og Bikubenfonden og er den tredje i en række. To tidligere rapporter udkom i 2010 og 2014.

Publiceret 13 December 2018 06:30