Onsdag 9. januar 2019 inviterer Marienhoff-skolen til officiel indvielse af en nyrenoveret skole. Det på et tidspunkt, hvor skolen oplever vækst i elevtallet. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Onsdag 9. januar 2019 inviterer Marienhoff-skolen til officiel indvielse af en nyrenoveret skole. Det på et tidspunkt, hvor skolen oplever vækst i elevtallet. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Norddjurs forældre har kig på skoler i Syddjurs

I kølvandet på ændringerne i skolestrukturen i Norddjurs har forældre herfra henvendt sig til især to skoler i Syddjurs Kommune

Af
Lars Norman Thomsen

SKOLER De kommende ændringer i skolestrukturen i Norddjurs Kommune, hvor overbygningen på Ørum Skole forsvinder og lukningen af Mølleskolen snart bliver en realitet, har fået forældre fra Norddjurs til at kigge mod Syddjurs.

Forældrene har henvendt sig primært til Rosmus Skole og til Marienhoffskolen med forespørgsler om muligheden for evt. at flytte deres børn til skoler i Syddjurs Kommune.

På grund af den store efterspørgsel har de to skoler hver valgt at afholde et orienteringsmøde for interesserede forældre med henblik på dels at give en samlet orientering og dels at samle de interesserede på et ét møde fremfor løbende besøg over en periode, så der var færrest mulige forstyrrelser af den daglige drift, oplyser Syddjurs Kommunes skoleforvaltning.

På Marienhoffskolen i Ryomgård fortæller skoleleder Birgitte Agersnap, at man på det orienterende møde lavede en fælles aftale om, at Norddjurs forældrene henvender sig inden vinterferien 2019, hvis de ønske et skoleskifte for deres barn/børn.

"Det er vigtigt både for dem og for vores nuværende elever og forældre, at vi har en plan for modtagelsen. Ind til da, må vi afvente," siger Birgitte Agersnap. Marienhoffskolens elevtal er stadig gradvist stigende. Efter jul har skolen således 409 elever.

Publiceret 13 December 2018 07:00