Ryomgård Distriktråds formand Kirting Olesen tæller ned til den 19. december, hvor byrådet forventes at ekspropriere den tidligere KIWI-bygning og området omkring bygningen, så arbejdet med at etablere den samlede letbanestation kan begynde. Foto: Lars Norman Thomsen

Ryomgård Distriktråds formand Kirting Olesen tæller ned til den 19. december, hvor byrådet forventes at ekspropriere den tidligere KIWI-bygning og området omkring bygningen, så arbejdet med at etablere den samlede letbanestation kan begynde. Foto: Lars Norman Thomsen

Ryomgård Distriktsråd håber på en 'hvid jul' ...

Meddelelsen om at Letbane først åbner sidst i april 2019 har fået en skuffet distriktsrådsformand til at gå i harnisk, men byrådet kan gøre sit til, at julefreden sænker sig

Af
Lars Norman Thomsen

RYOMGÅRD "I Distriktsrådet er vi særdeles skuffet over den udsættelse, der igen, igen, er kommet om Letbanens åbning. Usikkerheden om åbningsdatoen vanskeliggør det arbejde, vi for tiden har sammen med kommunen og de andre letbanebyer om programmet for festliggørelse af åbningsdagen," siger Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd.

Ryomgård Distriktsråd har indkaldt ledelsen for Aarhus Letbane til et møde i denne uge på Ryomgård Station for at få svar på en række spørgsmål om færdiggørelse og indretning af selve stationsområdet. Her har der nemlig også været signalforvirring, så det klodser af noget.

"Den eneste fordel vi ser ved udsættelsen er, at vi formentlig når at komme længere frem med de planlagte stationsforbedringer i Jernbanegade inden åbningsdagen," siger Kirting Olesen.

Ekspropriationssag

For ham og resten af Ryomgård Distriktsråd er byrådsmødet 19. december 2018 en skæringsdato i denne sammenhæng. Syddjurs Kommune meddelte før sommerferien, at man var parate til ekspropriere Kiwibygningen med tilstødende arealer for at få gennemført de stationsforbedringer, der er planlagt for, at Ryomgård kan blive standsmæssig letbaneby.

En aftale med indehaver Mogens de Linde kunne ikke nås af frivillighedens vej. Derfor skrider Syddjurs Kommune nu til ekspropriation.

Det forventes et enigt byråd at bekræfte på årets sidste byrådsmøde 19. december.

Herefter overtager Syddjurs Kommune ejendomsretten til areal og bygninger, og kommunen kan fluks sætte de stationsforbedringer i gang som er planlagt til kommende letbanestation.

To parallelle forløb

Parallelt hermed kører så det andet forløb. Fastsættelsen af det erstatningsbeløb, som Syddjurs Kommune skal betale til Mogens de Linde. Det afgøres af en taksationskommission ved en kendelse, som kan indbringes for en overtaksationskommission.

Endelig kan ekspropriationens lovlighed og overtaksationskommissionens kendelse indbringes for de civile domstole.

Men selve den økonomiske del forhindrer altså ikke Syddjurs Kommune i at gå i gang med at nå i mål med Ryomgård Letbanestation.

Ovenstående forløb er bekræftet af borgmester Ole Bollesen (S) og teamleder Peter Sandell, Veje og Ejendomme hos Syddjurs Kommune.

Publiceret 12 December 2018 21:50