Michael Stegger (tv.) og Jacob Lænsø. Foto: Tilsendt

Michael Stegger (tv.) og Jacob Lænsø. Foto: Tilsendt

Debat: En positiv historie fra Norddjurs - i stærkt samarbejde med Syddjurs

Af
Michael Stegger Jensen

gruppeformand Socialdemokratiet Syddjurs:

Onsdag 7. november var jeg inviteret til Grenå Havn af Jacob Lænsø, til en snak om samarbejde og bæredygtige initiativer i “Bæredygtighedens Hus” på havnen i Grenå, hvor han er idémanden bag dette.

Et innovativt og nyskabende projekt, jeg som borger på Djursland har en helt naturlig interesse i, men også som politikker i en kommune, hvor vi netop har afsat penge til ansættelse af en bæredygtighedskoordinator.

Projektet omhandler kort, at man samler viden på adressen ved Grenå Havn, og i fællesskab udvikler nye og endnu bedre idéer, der kan løse de problemer verden står overfor. Med fokus på bæredygtighed samt nogle af FNs 17 verdensmål, og de 169 delmål, der skal hjælpe med til at løse dem.

Et af verdensmålene, nr. 17, omhandler partnerskaber, og netop her er det vigtigt at have nogle partnere i nærheden at spare med.

Men også generelt, at vi gør en indsats for at forbedre klimaet, det er mål nr. 13.

Men kan vi gøre en forskel i Syddjurs Kommune med en bæredygtighedskoordinator, og med et Bæredygtighedens Hus i Norddjurs Kommune, når man måler det generelt på verdensplan? Godt spørgsmål, men hvis ikke vi gør noget, og viser vejen, så sker der ingenting. Og netop dette er min store pointe, vi skal turde gå forrest og vise vejen.

Det er endnu ikke afgjort, hvorledes bæredygtighedskoordinatoren skal arbejde, det skal vi først diskutere i Byrådet, og derefter i fællesskab finde vores vej i Syddjurs Kommune, men jeg håber, at man ligesom jeg vil være ambitiøse, målfaste og konkrete.

Når vi snakker med vores venner i Alternativet i Syddjurs Kommune, snakker de om de tre bundlinjer. Den økonomiske, den sociale og den miljømæssige.

Jeg synes disse idéer er gode, og det giver virkelig mening i bæredygtig sammenhæng. For hvis vi får afhjulpet sociale problemer, er der gevinst økonomisk. Ligesom et bedre miljø, vil kunne give sundere liv, og medføre bedre økonomi.

Med en bedre økonomi, har vi mulighed for at investere i endnu bedre tiltag, og sådan kan den positive spiral. Det handler om at søge løsninger, og gøre det i fællesskab.

Vi havde også en god snak omkring den almene borgers indstilling til ordet bæredygtighed, det er et ord, der bruges i overflod i disse år.

Min indstilling er, at det skal være konkret og målbart. Vi skal kunne se en forskel, og den skal have et formål. Den modsatte pol mener, at bæredygtighed er noget fluffy noget, der ikke er konkret, og som er sat i verden af populister.

Denne problemstilling, jeg kalder den fluffy vs formål, er en god diskussion.

Jeg mener det er sundt at udfordre idé-magerne, men det må aldrig blive en hæmsko for, at vi sætter nye tiltag i verden.

Som politiker er det min fornemste opgave, at give opbakning til ildsjæle, der kan forbedre de forhold vi lever under. Og det er jeg sikker på, at projektet “Bæredygtighedens Hus” kan, derfor jeg ser frem til, at flere kommer med ombord. Og meget gerne i et samarbejde, hvor Djursland som Danmarks midtpunkt, bliver midtpunkt for bæredygtighed.

Tør du tro på det, det gør jeg, og det gør Jacob Lænsø også."

Publiceret 10 November 2018 10:00