Tendens: Privatskoler contra folkeskoler?

Skolechef afviser, at der i Syddjurs er en tydelig tendens til, at flere fravælger folkeskolen til fordel for privatskolerne. Byrådspolitiker mener, at det fortsat er nødvendigt at styrke folkeskolen

Af
Lars Norman Thomsen

SKOLE I Syddjurs er der 10 folkeskoler, en specialskole og 6 privatskoler. De tre af privatskolerne, Feldballe Friskole, Ugelbølle Friskole og Midtdjurs Friskole i Nimtofte er opstået, fordi politikerne nedlagde tre byers folkeskoler med et øksehug i maj 2009 med virkning fra skoleåret 2010/2011.

Det kan naturligvis aflæses i de årlige statistikker over, hvor mange elever der går i folkeskole contra privatskole.

Enhedslistens medlem af Syddjurs Byråd og Udvalget for Familie og Institutioner, Jesper Yde Knudsen, ser med bekymring på udviklingen i Syddjurs, fordi de seneste nøgletal fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) viser, at andelen af elever i privatskoler i Syddjurs Kommune ligger højere end gennemsnittet i både regionen, landet og sammenligningsgruppen (se foto).

Voldsom stigning

"Det er en voldsom stigning på over 3,7 procent point i andelen af privatskoleelever fra 2011-2017," siger Jesper Yde Knudsen.

"En del af forklaringen kan være nedlæggelsen af tre folkeskoler i Syddjurs og tilsvarende oprettelse af privatskoler i 2010, men mon ikke folkeskolereformen med lange skoledage, manglende overenskomst for lærerne, nedskæringer på skolerne, overflødige testkrav og kravet om stærkt øget inklusion spiller en rolle," spørger Enhedslistens opmand retorisk.

"Tallene viser, at det stadigvæk er bydende nødvendigt at styrke folkeskolen, så forældre og børn i Syddjurs fortsat har et offentligt tilbud af høj kvalitet."

Andre forklaringer på den stigende tendens til, at procentfordelingen skifter i privatskolernes favør kan også være, at to af friskolerne, Midtdjurs og Feldballe, nu har fået overbygningen med. Endvidere, at der i et område som Ugelbølle med stor tilflytning af børnefamilier automatisk kommer flere børn til end i et område, som Ebeltoft, hvor tilvæksten af nye børnefamilier er tilsvarende lav i sammenligning.

Skolechef Per Viggo Larsen siger til Lokalavisen, at han er enig i de to ovenstående konklusioner med overbygning på friskolerne og forskellige tilvækst af børnefamilier i Syddjurs.

"Vi kan i skoleafdelingen ikke se, at der er en tendens til, at børn forlader folkeskolerne i Syddjurs til fordel for privatskolerne. Tværtimod oplever vi, at det går begge veje," siger Per Viggo Larsen, der derimod kan bekræfte, at flere skoler i Syddjurs lige nu mærker konsekvenserne af de udmeldte besparelser og omlægningen af skolestrukturen i Norddjurs. Det har allerede affødt henvendelser fra forældre i Norddjurs til skoler i Syddjurs med henblik på, at deres børn skal skifte til en Syddjurs Skole.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har netop endevendt temaet skolelukninger i en rapport (Skolelukninger skubber bag på privatskolernes fremmarch, oktober 2018).

Farvel til mere end 200

I perioden 2008-2015 er der lukket mere end 200 folkeskoler i Danmark.

I alt er 24.000 elever blevet direkte ramt af en skolelukning.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har kigget på, "hvor de børn, der bliver ramt af skolelukninger, kommer hen i skolesystemet."

Det har været muligt rent statistisk at følge 16.850 elever, som er fulgt i tiden efter deres skole lukkede.

Ud af 16.850 elever, hvis skole lukkede i perioden 2008-2014, gik 14,6 pct. et år senere på en privatskole.

En anden konklusion i analysen er, "at der generelt er en tendens til, at des længere uddannelse forældrene har, des større er andelen der skifter til privatskole. Blandt børn med ufaglærte forældre er det 9 pct., der er overgået til privatskole, mens det for børn med mindst en forælder med en lang videregående uddannelse er næsten 18 pct., der er overgået til privatskole, hvis børnene er ramt af skolelukning."

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse viser for eksempel, at hver 3. elev er skiftet til en privatskole i Østjylland, når folkeskolen lukker.

Publiceret 08 November 2018 07:48

SENESTE TV