Kommentar: Hvad skal der ske med 10. klasse?

Af
Lars Norman Thomsen

lokalredaktør:

Unge skal tidligt spores ind på en livsvej i den hellige produktions navn.

Hvis vi skal opretholde vores velfærd, er det bydende nødvendigt, at ingen fjumrer og glider ved siden af.

Det er ugleset at bevæge sig i modsat retning på produktionsfortovet.

Jo, hvis ens forældre stemmer på enten Det Radikale Venstre eller Alternativet, kan det nok lige gå an i den hellige politiske korrektheds navn [sic].

Nuvel, politikerne i Syddjurs skal inden nytår tage stilling til, hvordan fremtiden skal se ud, for de unge, der fremover gerne vil have 10. klasse med efter folkeskolen.

Den nuværende 10. klasse i Syddjurs Kommune fordeler sig på henholdsvis 43 elever på EUD10, 28 elever på Rønde Skoles 10. klasse samt 22 på 10. klassecentret i Grenaa, fremgår det af et forvaltningsnotat.

Heri er ikke medregnet de unge, der har valgt at gennemføre deres 10. skoleår på for eksempel Ryomgård Realskole.

Lokalavisen er vidende om, at flere fra den nuværende 9. årgang på Marienhoffskolen tager 'Realen' med i tiende klasse i skoleåret 2019-2020.

Forvaltningen har beskrevet tre mulige retninger for fremtidens 10. klasse:

1. Forsætter som nu med 10. klasse på Rønde Skole og den mere praktiske EUD10 på Kalø Økologiske Landbrugsskole, som Syddjurs Kommune har udliciteret til VIDEN DJURS.

2. 10. klasse flyttes over i Ungdomsskolen

3. 10. klasse og EUD10 ønskes varetaget af én leverandør.

Der er stærke politiske kræfter, der vil plædere inderligt for den sidstnævnte model anført af formand for Udvalget for erhverv og beskæftigelse, Gunnar Sørensen (V).

Han er også næstformand i bestyrelsen hos Viden Djurs.

Der er ingen tvivl om, at man her er stærke fortalere for, at de unge skal væk fra skolemiljøet efter 9. klasse og helst over på en erhvervsskole, hvis Syddjurs Kommunes mål om, at mindst 28 procent af en årgang vil vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 skal være opnåeligt. Regeringens mål er 25 procent.

Selvom Syddjurs lige nu ligger over landsgennemsnittet i andelen af unge der søger ind på en erhvervsuddannelse (21 procent mod 19,4 procent),skal der speedes op og tænkes nyt, hvis 2020-målet skal være inden for rækkevidde.

EUD10 er en succes i Syddjurs, men det vil være farligt at tro, at 'efterkommerne' af de nuværende 50 Syddjurs-unge, som går i 10. klasse i enten Grenaa eller Rønde plus de, der vælger en privatskoles 10. klassestilbud, er nemme at flytte. Det vil være oplagt at lade VIDEN DJURS være eneste leverandør og få skabt et studiemiljø på Kalø Økologiske Landbrugsskole, hvis det er muligt. Det kræver imidlertid intensiv markedsføring overfor de kommende unge og deres forældre. Der er fortsat masser af unge og forældre, der aldrig har hørt om EUD10 på trods af, at tilbuddet nu har eksisteret i en årrække.

Uden gennemtænkt markedsføring går det ikke. Så bliver vinderne de private skoler, som nemt kan øje en givtig økonomisk niche, når det gælder 10. klasse.

Note: På FI-udvalgsmødet tirsdag var der ikke enighed om fremtiden for 10. klasse.

Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten) og Christian Haubuf (S) vil fastholde den nuværende model 1.

Udvalgsformand Kirstine Bille (SF) er fortaler for model 2 - med forbehold.

De to Venstre-medlemmer, Else Marie Høgh og Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, foretrækker model 3.

Udvalget ønsker følgende belyst i den videre behandling:

    Tal på hvilke uddannelser 10. klasse elever fra hhv. Rønde og EUD10 går videre i

    Hvor mange af Rønde Skoles 10. klasse elever kommer fra Rønde skole

    Karakterer for hhv. Rønde 10. klasse og EUD10

Publiceret 08 November 2018 22:30

SENESTE TV