Tine Frisenette vikarierer som sognepræst ved kirkerne i Kolind, Skarresø, Ebdrup og Nødager Pastorat det næste år. Hun får et tæt samarbejde med sognepræst Susanne Munk Hjørlund, kirkebogsførende præst i Nimtofte-Tøstrup Pastorat

Tine Frisenette vikarierer som sognepræst ved kirkerne i Kolind, Skarresø, Ebdrup og Nødager Pastorat det næste år. Hun får et tæt samarbejde med sognepræst Susanne Munk Hjørlund, kirkebogsførende præst i Nimtofte-Tøstrup Pastorat

Præsteboligen i Kolind rives ned og genopbygges

Ny præst ansat som vikar det næste år, mens den skimmelsvampsbefængte præstebolig i Gammel Kolind rives ned, og en erstatning genopføres på den samme matrikel

Af
Lars Norman Thomsen

Anne Kirstine Langkjer har takket af ved Kolind, Skarresø, Ebdrup og Nødager Kirker efter et langt præsteliv.

En vikar er allerede tiltrådt. Det er Tine Frisenette, som overtog stafetten i den sorte kjole og hvide krave 8. oktober.

Hun er ansat for et år, men har endnu sin debut til gode. På grund af ferie er hendes første gudstjeneste først Allehelgen søndag - første søndag i november. Det er en dag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer.

Tine Frisenette er 54 år og har mange års erfaring med præstejobbet. Hun kommer fra en stilling i Hansted-Lundum sogne og har tidligere været valgmenighedspræst i Bering. Hun er en kendt foredragsholder, navnlig med fortællinger om Iran, hvor hun har familie. Tine Frisenette bor i Skejby og har 3 voksne børn.

Ny præstebolig

Det har længe været kendt, at den gamle præstebolig i Kolind var ubeboelig, fordi er helt og aldeles skimmelsvampsbefængt, så tidligere sognepræst Anne-Kirstine Langkjer måtte rykke ud af boligen og leje et parcelhus på Ørnevænget i byen i sidste del af sin embedsperiode. Ørnevænget er en udstykning, som tidligere borgmester Claus Wistoft (V) satte i søen.

”Det er vurderingen fra Teknologisk Institut, at det ikke er en løsning at begynde at renovere præsteboligen. Derfor har Menighedsrådet valgt en løsning med nedrivning og genopførelse af ny præstebolig på samme matrikel,” fortæller provst Benedikte Bock Pedersen, Syddjurs Provsti.

”Menighedsrådet er i fuld gang med at finde ud af selve nedrivningen i samarbejde med Syddjurs Kommune og med en arkitekt i forhold til ny præstebolig,” siger provsten.

Provstiudvalget støtter Menighedsrådet i forhold til den beslutning, der er taget, så der er budgetteret med opførelse af ny præstegård i Kolind.

”Konfirmandstuen får en ordentlig omgang, fordi den er til at redde, så det er kun selve præsteboligen som nedrives,” siger Benedikte Bock Pedersen.

Foreløbig er tidshorisonten for arbejdet et år, som også den vikarierende præsts ansættelsesforhold lyder på.

”Så det håber vi kan nås, ellers har vi en ny situation, som man siger,” siger provsten.

Publiceret 18 October 2018 07:30