Tommy Bøgehøj (C). Foto: Lars Norman Thomsen

Tommy Bøgehøj (C). Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Syddjurs: Et 2019 budget uden ambitioner og uden konservativ deltagelse

Af
Tommy Bøgehøj (C)

Syddjurs Byråd:

Syddjurs Kommunes 2019 budget er nu på plads og viser en helt afgørende rød magtdemonstration, et budget, der helt uden ambitioner og retning, drysser lidt penge ud på alle områder for at gøre alle glade.

Primære områder som erhvervsudvikling, bosætning uden for letbaneskinnerne og klima bliver nedprioriteret.

Fra konservativ side har vi ønsket at fokusere på erhvervsudvikling og tilflytning, også i de områder som ikke bliver tilgodeset af letbanen eller geografisk er grænsede op til Aarhus.

En skabt arbejdsplads kan betyde en familie, der tilflytter området og sender børn i skole. Det ses i den ende af Syddjurs, hvor arbejdspladserne i Aarhus giver stærk tilflytning, mens det er lige modsat i andre områder, hvor der er faldende børnetal og svært at sælge hus.

Staten og Kommunernes Landsforening beslutter, hvor meget kommunerne må bruge på drift og på anlæg (byggeri m.m.) og Syddjurs har brugt helt op til grænsen af det tilladelige, så der kan ikke ansættes en varm hånd/skolelærer mere, eller lægges en mursten mere, uden at kommunen bryder reglerne og straffes økonomisk.

Kommunens økonomiske målsætning for kassebeholdningen er 150 mio., der er pt. 240 mio. og det nye budget lægger yderligere 17 mio. oven i kassen, samtidig med at vi har Østjyllands højeste skatteprocent (måske Norddjurs nu overhaler os). Det er borgernes penge, som der kan købes meget personlig velfærd for, skabes mange arbejdspladser for, ligesom der kan skabes råderum for de unge, når de skal i banken og låne penge til hus, således at antallet af hushandler kan øges i hele kommunen.

Konservative ønskede at forbedre erhvervsudviklingen, hvor Syddjurs dømmes til nr. 87 ud af 95 med en klima- og turist vækstplan, ligesom ønsket var at nedsætte skatten med 0,2 %, da dette ville pumpe 14 mio. kr ud til forbrug i forretninger, restauranter, til håndværksvirksomhed og til tilflytning, staten ville endda give de 50 % heraf de næste 4 år.

I stedet valgte den røde fløj bestående af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti uden fremtidsplan at drysse lidt penge ud på alle områder og ansætte en klimakoordinator uden at have en plan for, hvad vedkommende skal lave, men så kan man kalde sig klimavenlig og sige grøn omstilling, samtidig med at man lader store vækstmuligheder i kommunen smuldre.

Syddjurs Konservative stillede følgende 3 ændringsforslag til budgettet, for stemte Venstre, Radikale og Konservative mens rød bloks flertal stemte imod.

1) Konservative ændringsforslag til fremsatte ændringsforslag til direktionens budgetoplæg.

For at sikre erhvervsudvikling inden for bl.a. cirkulær økonomi og klimateknologier, foreslås det at ændringsforslag pkt. 10.645 ansættelse af en klimakoordinator, ændres således at de afsatte 600.000 kr. plus yderligere 1.000.000 kr tilføres erhvervspuljen pkt. 16.568, for at udbygge og koordinere de klyngesamarbejder, der findes og kan udvikles inden for cirkulær økonomi og klimateknologier, således at Syddjurs kan skabe nye arbejdspladser og komme til at fremstå som førende klimakommune.

2) Konservative ændringsforslag til direktionens budgetoplæg.

For at sikre en større dynamik i hele kommunen med flere arbejdspladser og øget tilflytning til hele kommunen, foreslås det at sænke skatten med 0,2 %, således at der sendes ca. 14 mio. kr ud til forbrug, med deraf følgende dynamiske effekter, som skaber flere arbejdspladser i bl.a. detailhandel, restaurationsbranchen og blandt håndværksvirksomhederne, ligesom huskøbere opnår et større rådighedsbeløb, så der kan finansieres og realiseres flere huskøb i Syddjurs Kommune fremadrettet.

Skattenedsættelsen finansieres således, at staten i 2019 kompenserer kommunen med

75 %, i 2020 og 2021 med 50 %, i 2022 med 25 %, de dynamiske effekter skaber derudover yderligere indtjening.

4) Konservative ændringsforslag til direktionens budgetoplæg.

For at tilskynde til yderligere tilflytning til Syddjurs Kommune foreslås det at fjerne alle gebyrer på byggetilladelser, den manglende gebyrindtjening indtjenes ved øget dækningsbidrag pga. flere solgte grunde.

Syddjurs Konservative valgte ikke at stemme for budgettet, da det er et budget der slet ikke skaber og udnytter de vækstmuligheder som Syddjurs Kommune reelt har.

Publiceret 18 October 2018 21:30