To millioner til cykelstiprojekt på Boeslumvej

For 8. gang får Syddjurs Kommune penge fra den statslige Cykelpuljen

Af
Lars Norman Thomsen

CYKELSTIER I efterårets udmøntning af midler fra Cykelstipuljen 'Bedre Kollektiv Trafik' har Syddjurs Kommune igen hentet et par millioner kroner.

I 2017 lykkedes det ikke at komme i betragtning til at få statslige midler til færdiggørelse af stien langs Boeslumvej mellem Ebeltoft og Boeslum.

Det lykkes nu et år efter.

Et flertal (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) uden om regeringen har vedtaget at udmønte knap 120 millioner kroner til forbedringer af cykelforholdene og den kollektive trafik. 106 millioner kroner skal gå til cykelprojekter i en lang række kommuner.

Blandt projekterne er “Ebeltoft – på cykel mellem vestkyst og østkyst”, der har fået to millioner kroner at gøre godt med.

Det er Syddjurs Kommune selv, som har søgt om pengene til at etablere cykelstien. Den skal blandt andet give bedre adgang til naturoplevelser i den østlige del af Nationalpark Mols Bjerge.

Selv finde 3,2 mio.

Den statslige medfinansiering udgør 40 procent. De øvrige 60 procent, 3,2 mio. kroner, skal Syddjurs Kommune selv finde økonomi til.

"Vi er lige nu ved at undersøge i forvaltningen, om de statslige penge er øremørket 2018 eller de kan overføres til 2019," siger borgmester Ole Bollesen (S).

"Kan de ikke overføres, går jeg til Økonomiudvalget og anmoder om en tillægsbevilling på de 60 procents kommunal medfinansiering. Kan pengene overføres til 2019, vil jeg tro, at vi finder en del af pengene i den pulje til cykelstiprojekter, som vi har afsat i Budget 2019," siger borgmesteren.

Tilfreds Lahn

Det lokale socialdemokratiske folketingsmedlem Leif Lahn Jensen (S) er ikke bleg for lige at komme med et hip til den nuværende VLAK-regering i anledning af de to mio. kroner til Syddjurs:

”Regeringen har desværre ikke gjort meget for Djursland de seneste tre år. Man har været mere optaget af at lette bilafgifterne på dyre biler i Nordsjælland end af at investere i kollektiv transport og cykelstier i provinsen. Derfor er det godt, at vi nu har et flertal uden om regeringen, som går op i at sikre bedre balance i Danmark – også når det gælder transportområdet."

Projekt nummer 8

Syddjurs Kommune har med den seneste bevilling i alt opnået 8 tilskud fra statens cykelpulje gennem årene. De 7 øvrige projekter er (Kilde: Syddjurs Kommune):

  Tryg i trafikken ved Hornslet skole – omlægning af trafikken ved Hornslet Skole + cykelparkering

  Skole- og Turiststi på Mols – sti mellem Knebel og Vrinners

  Som perler på en snor – sti mellem Ugelbølle og Rodskov

  Cyklen kommer først til Aarhus – Sti fra Hornslet centrum til kommunegrænsen

  Ny cykelkultur på Djursland – sti mellem Lime og Skørring

  Nu kan vi cykle til Rosmus Skole – sti mellem Balle og Rosmus Skole

  Dobbeltrettet sti langs Vestre Molsvej mellem Vrinners og Egens Havhuse

Publiceret 11 October 2018 20:42