Thøger Pauli (rødt halstørklæde) har fået vished for, at der kommer en tolitetbygning på Thorsager Station, inden letbanetoget begynder at køre. Foto: Lars Norman Thomsen

Thøger Pauli (rødt halstørklæde) har fået vished for, at der kommer en tolitetbygning på Thorsager Station, inden letbanetoget begynder at køre. Foto: Lars Norman Thomsen

Hvorfor denne usikkerhed om en toiletbygning?

I sidste uge blev der skabt klarhed over, at der bliver opført en toiletbygning på Thorsager Station, men det har skabt undren

Af
Lars Norman Thomsen

THORSAGER Det kan undre, at Jens Velling, Kommunikationschef, Aarhus Letbane I/S, i en mail kan svare Thorsager letbaneforkæmperen par excellence Thøger Pauli således:

"Toiletbygningen var en del af de indledende undersøgelser, men blev valgt fra af Syddjurs Kommune. Derfor var toiletbygningen ikke en del af udbudsmaterialet til de bydende entreprenører. Anlægget står nu færdigt og overdrages fra entreprenøren i den nærmeste fremtid. Syddjurs Kommune har efterfølgende henvendt sig til Aarhus Letbane med ønske om at undersøge økonomien for etablering af toiletfaciliteter. Dette arbejde pågår."

Thøger Pauli havde henvendt sig Aarhus Letbane I/S med følgende spørgsmål:

"På plantegningerne til Thorsager Station er der afsat både et læskur og et toilet, men der er hverken afsat kloakering eller vandtilførsel til toilet, og der er ikke skyggen af læskur i sigte. Hvordan kan det være?"

Undrende udvalgsformand

"Jeg er lige så overrasket, som Thøger Pauli, og det er vores forvaltning også. Det er ikke en beslutning, der har været forbi NTM-udvalgets bord hverken i denne periode eller i den foregående," lød det fra Kim Lykke Jensen (SF), formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, til lokalavisen. Samme tone slog borgmester Ole Bollesen (S) an.

"Vi undersøger mulighederne for at finde en løsning, der er bedst mulig for Thorsager. Jeg mener, Thøger Pauli har en god sag, for i min optik har der været en toiletbygning indeholdt i de 8,1 mio. kroner, som vi har fået fra Staten," lovede Kim Lykke Jensen.

Helt forkert på den

En masse undren blev imidlertid afløst af klarhed,

Usikkerhed om den ellers planlagte toiletbygning er blevet pillet af brættet af Syddjurs Kommune, kunne helt udelukkes.

Direktør Poul Møller, Syddjurs, sørgede i en skrivelse til Thøger Pauli og udvalgsformand Kim Lykke Jensen (SF) plus resten af byrådet, at alt denne undren kunne stoppe:

I skrivelsen skrev direktøren:

"Der har beklageligvis været nogle misforståelser i kommunikationen vedr. toiletforholdene på Thorsager Station.

Der bliver etableret toilet på Thorsager Station, og toilettet bliver etableret inden indvielsen af letbanen. Toilettet bliver, som resten af stationen, etableret af Aarhus Letbane, på bestilling af Syddjurs Kommune, og betalt af staten."

Om overdækket cykelparkering og læskærme til Thorsager Station, kunne Poul Møller ikke love det helt store på nuværende tidspunkt:

"Såfremt der viser sig at behovet for bedre faciliteter vil kommunen efterfølgende supplere med overdækkede cykelsparkeringer. Årsagen hertil er, at overdækkede cykelparkeringer er relativt omkostningstunge."

Læskærme er også stillet i bero indtil videre, fordi der også er usikkerhed om behovet.

"Vedr. læskærme, så har kommunen ikke nogen indflydelse på, hvilke ventefaciliteter der kommer på selve perronen, da perronen vil forblive i Letbanens eje. Den læskærm,der er refereret til i anlægsbeskrivelsen,er en læskærm til buspassagerer på forpladsen. Da det endelige udspil til Trafikplan Djursland endnu ikke er endelig, er det uvist, hvorvidt der kommer busbetjening på Thorsager Station. Derfor har vi valgt ikke at opsætte denne læskærm, før end vi har klarhed over om der er kunder til at benytte denne," forklarede Poul Møller i skrivelsen.

Stadigvæk står tilbage, hvorfor Aarhus Letbane I/S kunne svare et og Syddjurs Kommune det modsatte. Det kan undre og kalder på en forklaring til borgerne? Mest af alt fra Aarhus Letbane I/S.

Publiceret 10 October 2018 16:00