TRIF's medlemstal er for nedadgående. Især kan foreningen mærke, at unge bliver markant færre - den demografiske udvikling afspejler nedgangen, ifølge hovedformand Søren K. Lauridsen. Foto: Lars Norman Thomsen

TRIF's medlemstal er for nedadgående. Især kan foreningen mærke, at unge bliver markant færre - den demografiske udvikling afspejler nedgangen, ifølge hovedformand Søren K. Lauridsen. Foto: Lars Norman Thomsen

Foreningsliv: TRIF mister fortsat unge medlemmer

Nedgangen i medlemstallet er mest markant hos børn og unge under 25 år

Af
Lars Norman Thomsen

TRIFs hovedformand Søren K. Lauridsen kunne i sin beretning på den nyligt afholdte generalforsamling fortælle om en fortsat beklagelig tilbagegang i medlemstallet som nu er nede på 1.849 aktivitetsmedlemmer.

Et aktivitetsmedlem er et medlem der betaler særskilt kontingent til en aktivitet/sportsgren.

Hvert medlem tæller én gang for hver forskellig idrætsgren, f.eks. håndbold, fodbold, fitness og gymnastik.

"Det er især medlemstallet for børn og unge under 25 år, der er faldet, hvilket bl.a. skyldes den almindelige demografiske udvikling af antallet af børn og unge i det hele taget i Syddjurs Kommune," lød forklaringen på nedgangen fra Søren K. Lauridsen.

Røde tal på bundlinjen

Årsregnskabet, fremlagt af hovedkasserer Leo Konradsen, viste et underskud samlet set på 79.292 kr., bl.a. som følge af nedgangen i medlemstallet, men også fordi det undervejs i foreningsåret har været nødvendigt at foretage en ikke-planlagt nyinvestering i træningsredskaber til fitness-afdelingen, der stadig er TRIFs største afdeling.

Hvad så PUK?

I efteråret 2017 fastslog et nyt EU-direktiv, at det nu er lovligt for en kommune at give økonomisk støtte til foreningsfitness i lighed med andre former for foreningsidræt. TRIF rettede i begyndelsen af 2018 henvendelse til Syddjurs Kommune om tilskud, og fik foretræde for PUK-udvalget i maj.

"Efterfølgende ved vi, at PUK-udvalget har drøftet vores henvendelse grundigt, men vi har stadig ikke fået noget svar fra udvalget om, hvordan man vil ’placere' vores evt. tilskud," noterede Søren K. Lauridsen med et vink til lokalpolitikerne.

Ny 2. næstformand

På generalforsamlingen blev der endvidere vedtaget en vedtægtsændring som betyder, at den øverste ledelse i foreningen, TRIF-FU, bliver udvidet fra 3 til 4 medlemmer med en ny 2. næstformand med særligt fokus på udvikling af foreningen. Det bliver tidligere fodboldformand Birgitte Bach Thomsen, som også er kendt som mangeårig SSP Koordinator i Syddjurs. En post hun i øjeblikket er på orlov fra, fordi hun løser opgaver i Syddjurs Kommunes familieafdeling.

Søren K. Lauridsen blev genvalgt som formand på generalforsamlingen.

"Det er især medlemstallet for børn og unge under 25 år, der er faldet, hvilket bl.a. skyldes den almindelige demografiske udvikling af antallet af børn og unge i det hele taget i Syddjurs Kommune

Søren K. Lauridsen, hovedformand i TRIF

Publiceret 19 September 2018 17:30

SENESTE TV