Aage Højbjerg forlanger klar besked om, hvor det er gået galt med kommunens økonomiske forudseenhed.

Aage Højbjerg forlanger klar besked om, hvor det er gået galt med kommunens økonomiske forudseenhed. Getty Images/iStockphoto

Debat Norddjurs: Hvor er det gået galt; sådan helt præcist?

Af
Aage Højbjerg

Skovhegnet 9

8500 Grenaa

Det er vist gået op for de fleste af os, at økonomien i Norddjurs Kommune er elendig. Vi skal ud i voldsomme besparelser og skattestigninger, som vil gøre ondt hos mange mennesker. Hvordan er det gået så galt? Jeg spørger, fordi jeg ikke kan finde hoved eller hale i det. Vi hører så meget. Der er budgetteret med ikke eksisterende penge. Det har væltet ind i kommunen med borgere på overførselsindkomst og det i voldsom grad - og meget mere.

Jamen hvor meget betyder det sådan hver for sig, og hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Jeg skal ikke udelukke, at jeg har overset noget, eller at der er noget, jeg ganske enkelt ikke forstår, men så hjælp mig.

Claus Horneman dokumenterer i Djurslandsposten den 11. september 2018 en stærkt faldende kassebeholdning over de senere år. Den dokumentation er der ingen grund til at betvivle, og derfor har kommunen ikke udøvet rettidig omhu, men en gang til, hvor er det gået galt, sådan helt konkret?

Jeg beder om nogle tal på de områder, hvor det er gået galt med forklaring på, hvorfor det er gået galt naturligvis uden en masse udenomssnak.

Jeg føler, at vi som borgere i denne kommune har krav på en forståelses opklaring. Der skrives mange læserbreve, men næsten alle med relation til enkeltområder, som forfatteren har kendskab til, men det giver ikke noget helhedsbillede på den manglende omhu. Lad os nu få en samlet skinbarlig sandhed om emnet. Det kan kun være i alles interesse herunder politikere og embedsmænd/kvinder.

Publiceret 13 September 2018 11:51