Debat:Vi er udfordret i Norddjurs

Af
Else Søjmark, S

Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs

DEBAT Norddjurs er i en svær økonomisk situation. Onsdag 29. august blev 1. behandlingsbudgettet sendt i høring. Et budgetforslag, der afspejler de hårde tider kommunens borgere går i møde.

Arbejdsmarkedsområdet har en væsentlig del af ansvaret for situationen. Forsørgelsesudgifterne vil i 2019 være 55 mio mere end forventet. Oprydningen i Jobcentret, som Kommunalbestyrelsen besluttede i 2015, betød, at borgere, der længe havde været i venteposition fik de tilbud, de var berettiget til. Konsekvensen var en stor stigning i ressourceforløb, førtidspensioner og fleksjob og hermed en stor stigning i kommunens forsørgelsesudgifter.

Stigningen skal ses på baggrund af det lave udgangspunkt vi havde i 2015. Vi har ikke delt rundhåndet ud, som der faldt en bemærkning om under 1. behandlingsdebatten, men uanset er det en stigning, som vi ikke har haft råd til. Sideløbende blev refusionsreglerne nemlig også ændret og kommunens refusionsindtægter fra staten faldt drastisk.

Jeg forventer, at tildelingen af de dyre ydelser er aftagende, fordi vi nu skulle være kommet ophobningen til livs. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har samtidig besluttet en ny investeringsmodel med fokus på tidlig indsats. Vi har fra dag 1 styrket vores fokus på ledige og sygemeldte borgere for at få flest mulig tilbage på et arbejdsmarked, som har et stort behov for arbejdskraften. Vi skal lære af det der virker og investere ressourcerne, hvor de virker.

Det vil betyde væsentlige besparelser på forsørgelsesudgifterne og dermed nedbringelse af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet.

På erhvervsområdet viser budgetudkastet også en betydelig reduktion. Nævnes kan at kommunens erhvervsservicetilbud reduceres til et minimum. Det sker bl.a. ved at der i videst mulig omfang vil skulle henvises til det nye erhvervshus, som er et resultat af den nye erhvervsfremmelovgivning. Der er desuden lagt op til, at kommunen fremover kun deltager i 1-2 særligt udvalgte projekter med fokus på fødevarer, Gamehub og turisme. Udvalgets midler til erhvervs- og arbejdsmarkedsprojekter vil nemlig blive beskåret fra 2 mio til 0,5 mio.

Det vil på flere måder kunne mærkes at vi går en økonomisk svær tid i møde. Jeg havde meget gerne set det anderledes, men sådan er virkeligheden desværre og det er den, vi skal forholde os til. Der er lys for enden af tunnelen, men vi skal stå sammen for at nå hen til det.

I Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har vi taget de første skridt med den beslutning, vi har truffet om en ny indsatsmodel og iværksættelse af en analyse af tildelingspraksis på førtidspensionsområdet. Vi skal følge de næste skridt tæt, så vi lærer af det der virker bedst i vores kommune.

Men først må vi med respekt for borgerne se hvad høringen bringer.

Og prioritere dialog og information højt, ikke mindst i den kommende tid.

Publiceret 04 September 2018 08:30

SENESTE TV