Arkitema Architects vinderforslag til et 750 kvadratmeter stort Velkomstcenter - formedelst 40 mio. kroner

Arkitema Architects vinderforslag til et 750 kvadratmeter stort Velkomstcenter - formedelst 40 mio. kroner

Hvordan skaffer Nationalparken 40 mio. kroner til det planlagte Velkomstcenter?

Uvist om der er kommet penge på bogen

Af
Lars Norman Thomsen

Nationalparken fortæller på sin hjemmeside, at bestyrelsen fortsat arbejder med "en forventet byggestart tidligst i 2020" for et nyt Velkomstcenter ud for Kalø Slotsruin med tilføjelsen: "Selve byggeriet går hurtigt, når først det er iværksat."

Næste skridt hedder en lokalplan og fremskaffelse af tilstrækkelige midler til at gennemføre projektet. Det arbejde har bestyrelsen taget hul på.

"Der kan ikke være både Velkomstcenter og Slotskro, da der kun kan bebygges et begrænset antal kvadratmeter på grund af stedets beskyttelse. Derfor er det enten Slotskro eller Velkomstcenter – begge dele er ikke en mulighed," slår bestyrelsen fast.

Et enkelt bestyrelsesmedlem, Margit Røgind, der repræsenterer Danmarks Naturfredningsforening, er imod Velkomstcentret.

Hvordan det går med at skaffe den fornødne kapital, fremgår ikke af hjemmesiden. Et spørgsmål, der ellers interesserer mange.

Af det seneste bestyrelsesreferat 1. maj 2018 fremgår det, at bestyrelsen har godkendt en såkaldt Trædestensmodel som grundlag for fundraising til Velkomstcentret.

Den samlede udgift til implementering af Trædestensmodellen er ca. 63 mio. kroner, hvoraf 12 mio. kroner omhandler udgifter til formidlings- og friluftselementer, som ikke er anlægsudgifter.

Velkomstcentret budgetteres til at tage 80 procent af de ca. 63 mio. kroner.

Der er nedsat en styregruppe på fem bestyrelsesmedlemmer, som sammen med sekretariatet skal forsøge at hente de mange penge i hus. Der er endvidere frigivet 400.000 kroner fra Nationalparkens budget til at udarbejde materiale til fundraising. Her står den tilsyneladende lige nu.

Publiceret 19 July 2018 06:00

SENESTE TV