2018: Aarhus Lufthavn regner med markant vækst i antal passagerer

Stor optimisme hos Lufthavnens ledelse trods tilbagegang i passagerantallet i 2017 og et nyt minus i regnskabet på godt 16 millioner

Af
Lars Norman Thomsen

LUFTHAVN Aarhus Lufthavn A/S oplevede i 2017 en samlet tilbagegang i passagerantallet på 2,9 procent, ca. 11.000 passagerer, til totalt 372.223 passagerer, fremgår det af Regnskab 2017.

Trods det, at Lufthavnen oplevede voksende rutenetværk i 2017, var det ikke nok til at opveje lukningen af den dobbeltdaglige SAS-rute til Stockholm, som var et resultat af nedgang i flykapacitet hos selskabet. Lukningen af ruten til Stockholm resulterede i, at udenrigstrafikken samlet faldt med ca. 10.000 passagerer. Dertil kommer en generel nedgang i dansk indenrigstrafik, samt operationelle problemer hos SAS, hvilket resulterede i en nedgang i passagerer på ca. 7.000 på indenrigsruten. Sådan lyder forklaringen i ledelsesberetningen i Regnskab 2017.

Nyt underskud

Regnskabsresultatet for 2017 lyder på et minus på 16.228.182 kroner. I 2016 lød underskuddet på 10.475.401 kroner.

Egenkapitalen er på 67.055.154 fremgår det af balancen. Aarhus Kommune, der ejer 90,02 procent af aktierne i Aarhus Lufthavn, har i 2017 tilført selskabet 26,3 mio. i overensstemmelse med den foreliggende forretningsplan, som blev godkendt af EU kommissionen i løbet af 2017.

Stor optimisme

"Resultatet er nogenlunde som forventet og i overensstemmelse med den foreliggende forretningsplan, og trods underskuddet anses resultatet derfor som værende tilfredsstillende," kan man læse i ledelsesberetningen.

Som følge af, at Aarhus Lufthavn har fået tilført en række nye ruter og indgået en større aftale med SAS om øget aktivitet og udvidelse af rutenetværket, forventes passagerudviklingen i 2018 at stige med mere end 150.000 passagerer.

Denne markante stigning bliver ikke gratis. Den fordrer "en mindre ombygning og omlægning af lufthavnens passagerarealer samt en udvidelse af lokaler og faciliteter omkring sikkerhedskontrollen," fremgår det af ledelsesberetningen.

Ledelsen forventer også et minus i regnskabet i 2018 - en konsekvens af de øgede investeringer i overensstemmelse med forretningsplanen

"Der vil fortsat være fokus på ruteudvikling, hvilket forventes at give positive resultater, ikke mindst set i lyset af et øget internationalt fokus på Aarhus samt det vækstmomentum, som lufthavnen oplever," lyder forventningerne til fremtiden.

Publiceret 17 July 2018 22:10

SENESTE TV