I takt med at vi lever længere, bliver der også flere demente medborgere. Det er en af årsagerne til, at man i Syddjurs udbygger Frejasvænge i Kolind, som fuldt udbygget får 40 pladser til svært demente borgere. Foto: Lars Norman Thomsen

I takt med at vi lever længere, bliver der også flere demente medborgere. Det er en af årsagerne til, at man i Syddjurs udbygger Frejasvænge i Kolind, som fuldt udbygget får 40 pladser til svært demente borgere. Foto: Lars Norman Thomsen

Demenspenge til Norddjurs og Syddjurs

Pengene fra Sundheds- og Ældreministeriet skal bruges til gode dagtilbud og aflastning af pårørende

Af
Lars Norman Thomsen

Både Norddjurs og Syddjurs er blandt de i alt 37 kommuner, der får del i cirka 37,9 millioner kroner til flere og mere meningsfulde dagtilbud til blandt andet yngre personer med demens.

Tilbuddene skal samtidig fungere som aflastningstilbud for deres pårørende – det er forventningen, at mere end 2.000 pårørende vil blive aflastet, skriver Sundhedsministeriet på sin hjemmeside.

Norddjurs Kommune modtager hele 1.303.415 kroner. Det forventer Sundhedsministeriet kan aflaste 220-400 borgere. Syddjurs Kommune modtager 319.057 kroner, som forventes at kunne række til at aflaste 23-30 borgere.

”Gode træningstilbud eller udflugter til mennesker med begyndende demens kan gøre en stor forskel og øge livskvaliteten – ikke blot hos personen med demens, men også for de pårørende. Allerede nu bliver der gjort en stor indsats for at skabe gode fysiske aktiviteter, men vi skal blive endnu bedre, og det vil vi gerne støtte kommunerne i,” udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Puljen er ét af de 23 initiativer fra den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne står bag.

Publiceret 15 July 2018 18:00

SENESTE TV