Søren Ibsen fra Styregruppen flankeres af MF'erne Kim Christiansen (DF) (tv.) og Leif Lahn Jensen (S) ved efterårets folkemøde på Kvadrat om daglig sejlads Ebeltoft-Odden, t.-rt. Styregruppen kalder det en sejr, at borgmesteren har indvilget i at bede Økonomiudvalget om mandat til at få foretaget en markedsundersøgelse. Foto: Lars Norman Thomsen

Søren Ibsen fra Styregruppen flankeres af MF'erne Kim Christiansen (DF) (tv.) og Leif Lahn Jensen (S) ved efterårets folkemøde på Kvadrat om daglig sejlads Ebeltoft-Odden, t.-rt. Styregruppen kalder det en sejr, at borgmesteren har indvilget i at bede Økonomiudvalget om mandat til at få foretaget en markedsundersøgelse. Foto: Lars Norman Thomsen

Blå infrastruktur: Ole Bollesen beder ØK om et mandat

Positivt udkomme af møde mellem borgmester, kommunaldirektør, lokale MF'ere og Styregruppen for 'Daglig sejlads Ebeltoft- Odden og retur'

Af
Lars Norman Thomsen

Et flertal i Økonomiudvalget skal giver borgmester Ole Bollesen (S) et mandat til at få foretaget en undersøgelse af, om der et marked for daglig sejlads mellem Ebeltoft og Odden, tur-retur året rundt.

Det er aftalen efter sidste uges møde på rådhuset i Ebeltoft mellem borgmesteren, kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen, de lokale MF'ere Leif Lahn Jensen (S) og Britt Bager (V) samt de syv, der udgør Styregruppen for 'Daglig sejlads Ebeltoft- Odden og retur' .

MF'er Kim Christiansen havde meldt afbud, mens viceborgmester Claus Wistoft (V) også deltog i mødet. Han var chauffør for Britt Bager, og da han dukkede op til mødet, gjorde ingen indsigelser i forhold til hans deltagelse.

Claus Wistoft bekræfter overfor Lokalavisen, at han deltog i mødet, men han ønsker ikke at udtale sig.

"Det vil ikke være rigtigt af mig at kommentere fra et møde, som jeg ikke var inviteret med til, men alligevel fik lov til at deltage i," siger Claus Wistoft.

"Jeg vil gerne udtale mig, når sagen formentlig kommer på dagsordenen i Økonomiudvalget."

Det er nok ingen hemmelighed, at Claus Wistoft har den holdning, at Molslinjen driver en forretning, der indrettet sig efter markedsbetingelserne. Når Molslinjen sejler, som de gør på Ebeltoft-Odden, hænger det sammen med, at der ikke er basis for mere i markedet.

Fyr og flamme

Christian Haubuf, byrådsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Styregruppen, havde sammen med resten af gruppen taget initiativ til møde med borgmester og kommunaldirektør og de lokale MF'ere, var svært tilfreds efter mødet.

"Vi havde et særdeles godt møde, og det er positivt, at Syddjurs Kommune nu går aktivt ind i sagen," siger Haubuf.

"I Styregruppen er vi meget tilfredse med, at borgmesteren vil bede Økonomiudvalget om mandat til at få et professionelt firma til at lave en markedsundersøgelse, men også at han, borgmesteren, sammen med sin kommunaldirektør vil begynde at sondere mulighederne for, at andre rederier vil tage ansvaret for daglig sejlads på sige."

Styregruppen formåede i efteråret 2017 at få 8.253 underskrifter fra borgere, der var interesseret i daglig færgefart mellem Ebeltoft og Odden tilbage igen.

På ØK i august

Borgmester Ole Bollesen forventer, at der kommer en sag på Økonomiudvalgets bord til august.

"Jeg vil forsøge at få et mandat i udvalget til en markedsundersøgelse nu, hvor vi har fået ministerens (Ole Birk Olesen, red.) ord for, at et andet rederi kan besejle ruten," siger Ole Bollesen.

"Vi kommer i udvalget til at diskutere, hvad det er præcist, vi gerne vil have et professionelt firma til at undersøge for os, så vi får en dækkende analyse for at sejle over Kattegat fra Ebeltoft og Odden, og retur."

Syddjurs Kommune har spurgt hos Dansk Industri, hvem der kan lave den ønskede undersøgelse, og det er der styr på, forsikrer borgmesteren.

Sammen med kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen vil han i den kommende tid invitere til sonderende kaffemøder med mulige rederier, der vil kunne se en forretning i at påtage sig opgaven.

Styregruppen for 'Daglig sejlads Ebeltoft- Odden og retur' består af: Chr Haubuf, Søren Ibsen, Sonja Kirkegaard, Ninna Thomsen, Camilla Rønde, Finn Kryger Johansen og Niels Bak Nielsen.

Styregruppen havde udarbejdet følgende papir til mødet på rådhuset:

Trafikalt:

Molslinjen flytter i 2020 til Marselisborg Havn. Århus Kommune bygger nyt færgeleje/terminal til 200 mio. kr.

Der flyttes således en mio. biler til Marselis Boulevard, man regner med, at der sammenlagt vil være en trafikforøgelse på Marselis Boulevard på 1.4 mio. biler på årsbasis

Pt. kører der dagligt 1.500 lastvognstog fra Containerterminalen, hvor den nye terminal til Molslinjen skal ligge, til og fra Marselis Boulevard

Selv ved normale trafikforhold påpeger Rambøl i rapport omkring bygning af ny terminal i Marselisborg, at der ved ankomst ikke kan undgås køer ved trafiklys

Det påtænkes at starte byggeri af Marselis tunnel 2020, altså samtidig med flytning af Molslinjen. Der påregnes byggearbejde i 4–5 år, og Marselis Boulevard vil i perioder være ensporet

Ved flytning til Marselisborg vil kunder til Molslinjen fra det nordlige Århus, hele Djursland, Randersområdet og hele Nordjylland få længere og mere besværlig adgang til færge, idet man skal via Århus' indre trafikstruktur med ringgaderne og Marselis Boulevard. Dette vil i sig selv give anledning til, at en del vælger at køre neden om ad E45. Når så Marselis Boulevard i 4–5 år er byggeplads, vil endnu flere vælge E45, både pga. tidsforbrug for at komme ned til færge og frygt for ikke at nå færgen pga. kaotiske trafikforhold

Med sejlads fra Ebeltoft vil man køre modsat myldretidstrafik begge veje

Afstanden Ebeltoft–Odden er fortsat den korteste afstand mellem Jylland og Sjælland, hvilket har betydning for brændstofforbrug og miljø

Molslinjen og Bornholmslinjen: Der skal stilles med 2 hurtigfærger, en sejlende og en reserve. I forhold til nuværende betjening af Århus og Ebeltoft vil der således mangle en færge, da man afleverer 2 færger til Bornholm og indkøber 1 ny, Katexpress 1, og Max Mols flyttes til Bornholm, Katexpress 4 indkøbes. Det må forventes, at Ebeltoft–Odden i endnu højere grad vil blive fravalgt af Molslinjen, hvis der er tekniske problemer med en færge

Ministeriet for offentlige arbejder udnævner i et cirkulære i 1982 rute 21, Hvidovre – Randers til primær rute og hovedvej. En primær rute omfatter de betydende gennemgående vej mellem landsdelene, de vigtigste veje til de større færgeforbindelser m.m.

I og med Molslinjen ikke sejler regelmæssigt Odden–Ebeltoft er rute 21 skåret over og fungerer ikke længere som en sammenhængskraft mellem landsdelene

Publiceret 20 June 2018 13:30