Trafikulykker koster millioner i kommunekassen

I 2017 blev der registreret 3 dræbte, 25 alvorligt tilskadekomne og 11 lettere tilskadekomne i trafikken på de syddjurske vejstrækninger

Af
Lars Norman Thomsen

De samfundsøkonomiske omkostninger for en trafikdræbt har Finansministeriet opgjort til 32 mio. kr. I Syddjurs er det beregnet, at de tilskadekomne i 2016 forventeligt vil koste Syddjurs Kommune mellem 23 og 47 mio. kr i de kommende år.

Omkostningerne til sundhedsvæsenet samt den genoptræning, der følger efter, samt pleje og forsørgelse af de involverede er således en stor omkostning for kommunen.

Syddjurs Kommune har en nedskrevet såkaldt trafiksikkerhedsstrategi. Målsætningen er, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal halveres ved udgangen af 2020 i forhold til tallene i 2010.

For at overholde målsætningen "måtte der i 2017 maksimalt være under 1 dræbt, 10 alvorligt tilskadekomne og 8 lettere tilskadekomne," som det hedder i det kommunale fagsprog.

I 2017 blev der imidlertid registreret 3 dræbte, 25 alvorligt tilskadekomne og 11 lettere tilskadekomne på vejene i Syddjurs, og dermed haltede det sidste år gevaldigt med at opfylde målsætningen.

"Situationen kan til dels tilskrives, at der efter en årrække med lavere konjunktur med tilhørende lavere trafikintensitet, igen er sket store stigninger i trafikkens intensitet og omfang," lyder forklaringen på, at målsætningen er overskredet.

Koster kassen

Trafikulykker koster i kommunekassen. En analyse, som Syddjurs Kommune lavede i 2017, viser, at ulykkerne i 2017 inden for et år vil koste kommunen et tocifret millionbeløb.

"Udgifterne til den permanente pasning og pleje, frem til de sidste implicerede parter ikke længere har behov for pasning og pleje, kan ikke umiddelbart anslås på det nuværende datagrundlag. Men på baggrund af førnævnte analyse, hvor de 22 alvorligt tilskadekomne og 5 lettere tilskadekomne fra 2016 anslås at ville medføre samlede omkostninger for kommunen på mellem 23 og 47 mio. kr., vil de 25 alvorligt og 11 lettere tilskadekomne i 2017 påføre den kommunale økonomi store omkostninger i de næste mange år," står der at læse i den orientering, som Økonomiuvalget nyligt har fået fremlagt og gennemgået.

Publiceret 14 June 2018 08:30