Pengene fosser ud af kommunekassen i Norddjurs. Derfor siges der stop for ansættelser og anlæg indtil budgettet for 2019 er på plads.

Pengene fosser ud af kommunekassen i Norddjurs. Derfor siges der stop for ansættelser og anlæg indtil budgettet for 2019 er på plads. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Norddjurs træder hårdt på bremsen

Ansættelsesstop og stop for nye anlæg skal sætte en prop i hullet i kommunekassen

Af
Søren Andersen

NORDDJURS Der er hul i kommunekassen i Norddjurs. Måned for måned er kassebeholdningen blevet mindre og mindre. Ifølge Kommunernes Landsforenings anbefaling burde Norddjurs have minimum 90 millioner kroner i kassen for at kunne klare de daglige forpligtelser, men ved årets udgang er kassebeholdningen beregnet til kun at være 65 millioner kroner.

Umiddelbart er forklaringen enkel - der bruges flere penge end forventet i det budget, som alle 27 i kommunalbestyrelsen står bag. Merforbruget vedrører primært forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 35 mio. kr., men der forventes også et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets og voksen- og plejeudvalgets område og et merforbrug på økonomiudvalgets område på 2,2 mio. kr.

Hvornår er det kritisk?

Som følge af udviklingen i kassebeholdningen har forvaltningen været i kontakt med KL i forhold til en afklaring af kritiske niveauer for kassebeholdningens størrelse. KL anbefaler, at kassebeholdningen som minimum er på 2,9 % af kommunens samlede bruttoudgifter, svarende til cirka 90 mio. kr. for Norddjurs Kommune.

KL gør endvidere opmærksom på, at kommer Norddjurs Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning under 61.000 kr. per indbygger svarende til cirka 38,2 mio. kr., kommer kommunen under skærpet tilsyn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hvis den gennemsnitlige kassebeholdning kommer under 0 kr., bliver kommunen sat under administration af ministeriet.

Syddjurs har prøvet det

Den kur prøvede Syddjurs Kommune for en halv snes år siden, hvor borgmester og kommunaldirektør jævnligt stillede i ministeriet og forklarede, hvordan man ville komme ud af krisen.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde onsdag at iværksætte et ansættelsesstop i hele organisationen med virkning fra 6. juni, dog således at allerede igangværende ansættelser gennemføres. Ansættelsesstoppet gælder ind til videre til vedtagelse af budgettet for 2019.

Hvis forvaltningen vurderer, at der er konkrete ansættelser, som er strengt nødvendige for kommunens fortsatte drift, kan forvaltningen indstille til økonomiudvalget, at der skal dispenseres for ansættelsesstoppet i det konkrete tilfælde.

Økonomiudvalget anerkender, at der skal skabes plads til den lokale dialog, der skal skabe klarhed om, hvilke opgaver der, under hensyntagen til de to beslutninger, skal prioriteres i perioden.

Mads Nikolajsen (SF) foreslog, at ansættelser til skoleårets start august 2018 ikke er omfattet af stoppet.

Stop for anlæg

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der også gennemføres et anlægsstop indtil videre til vedtagelse af budgettet for 2019. Anlægsstoppet gælder alle anlæg der ikke har været bevillingsmæssigt behandlet i fagudvalgene.

For anlæg, der er omfattet af anlægsstoppet kan fagudvalget i helt ekstraordinære situationer vurdere, at det af faglige og/eller politiske hensyn, er nødvendigt at foreslå for økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, at anlægget gennemføres på trods af anlægsstoppet.

"Med ansættelsesstop og anlægsstop har økonomiudvalget forud for budgetforhandlingerne for budget 2019 taget de nødvendige initiativer for at reagere på kommunens alvorlige økonomiske situation. Det er således økonomiudvalgets vurdering, at beslutningen er nødvendig for at undgå en yderligere forværring af økonomien," hedder det i den redegørelse, der blev tiltrådt i enighed.

Venstres Kasper Bjerregaard deltog ikke i den del af onsdagens økonomiudvalgsmøde, hvor sagen blev behandlet.

"Af hensyn til kommunens samlede økonomiske situation og for at handle rettidigt inden budgetlægningen for 2019, ønsker vi med beslutningen om anlægs- og ansættelsesstop at undgå en yderligere forværring af økonomien," siger borgmester Jan Petersen, (S).

"Hovedudvalget med medarbejderrepræsentanter for de forskellige fagområder har været inddraget forud for beslutningen i økonomiudvalget. Der vil endvidere i den efterfølgende implementering være en grundig dialog med de enkelte arbejdssteder med henblik på at tilrettelægge det daglige arbejde under hensyn til ansættelses- og anlægsstoppet," siger kommunaldirektør Christian Bertelsen. kommunalbestyrelsen vil til mødet tirsdag 12. juni få forelagt sagen og skal formelt set træffe beslutning om anlægsstoppet.

Læs mere om kommunens økonomiske situation i Djurslandsposten i denne uges udgave af Djurslandsposten.

Publiceret 11 June 2018 11:30

SENESTE TV