To, der meget enige i, at havbrug ved Djurslands kyster vil være noget nær en miljømæssig katastrofe. Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten th.) og SFs Kirstine Bille. Sidstnævnte lobbyer onsdag i Europa Parlamentet. Foto: Lars Norman Thomsen

To, der meget enige i, at havbrug ved Djurslands kyster vil være noget nær en miljømæssig katastrofe. Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten th.) og SFs Kirstine Bille. Sidstnævnte lobbyer onsdag i Europa Parlamentet. Foto: Lars Norman Thomsen

Kirstine Bille:

"At lade muslinger æde sig gennem fiskelort, løser ikke problemerne med lakselus, medicinrester og kobber"

Den tidligere Syddjurs borgmester er onsdag i Bruxelles for at få opbakning i Europa Parlamentet til at forhindre den danske regering i at gennemtrumfe etableringen af nye havbrug i Kattegat.

Af
Lars Norman Thomsen

Er der noget 99 procent af politikerne på Djursland er enige om, så er det kampen mod havbrug i Kattegat.

En af hardcore-modstanderne er tidligere Syddjurs borgmester Kirstine Bille (SF), der nu er formand for Udvalget for Familie og Institutioner i Syddjurs Byråd.

Hun tilbringer onsdagens i Buxelles i håb om at kunne overbevise Europa Parlamentet om, at havbrug er et onde, selvom den danske regering mener noget andet.

Et flertal i Folketinget åbnede sidste sommer mulighed for at etablere nye havbrug og udvide eksisterende havbrug i danske farvande med den begrundelse at der var 'miljømæssigt råderum' i Kattegat til en øget forurening. SFs byrådsmedlemmmer på Syddjurs, Norddjurs og Samsø indbragte sagen for Europa Parlamentet for at få stoppet Regeringens planer.

"Situationen er blevet voldsomt forværret siden i sommer. Undersøgelser har nemlig vist at de danske farvande i en lang årrække har indeholdt markant mere kvælstof, end myndighederne og politikerne har været klar over. Derfor er det helt afgørende, at EU fortsætter behandlingen af sagen, og at vi i sidste ende forhåbentligt får EU's ord for at etableringen af nye havdambrug er ulovlig," udtaler Kirstine Bille i en pressemeddelelse, der er udsendt, før hun steg på flyet.

"Regeringens påstår, at det er forsvarligt at øge forureningen i Kattegat, hvis blot man etablerer muslingefarme til at æde sig igennem den øgede forurening fra havdambrugene. SF mener ikke der er hold i den påstand, og at Regeringen blot forsøger at omgå de fælles europæiske regler, der skal beskytte havmiljøet på tværs af de europæiske grænser." 

"At lade muslinger æde sig gennem fiskelort, løser ikke problemerne med lakselus, medicinrester og kobber, som også skyller ud fra havbrugene. Problemerne breder sig i bogstaveligste forstand som ringe i vandet og skyller i sidste ende op på strandene overalt i Kattegat."

EU kommissionen har kommenteret klagen og sagt, at miljømæssigt råderum ikke er et begreb der anvendes i EU lovgivningen, men at kommissionen ikke kan udtale sig om regeringens planer er i overensstemmelse med EU-lovgivningen før loven er udmøntet i bekendtgørelse elle egentlige tilladelser. Dette forventes først at ske i 2019.  

Europaudvalgets borgerklageudvalg (PETI) skal onsdag tage stilling til, hvad der skal ske med  klagen. Kirstine Bille håber på at hun kan overtale PETI til at holde sagen åben indtil den danske regering har udmøntet loven i en bekendtgørelse - og at PETI vil bede kommissionen om at gøre det samme.

Publiceret 16 May 2018 11:45