Socialdemokratiets Christian Haubuf ser ud til at komme i mindretal i i byrådsgruppen, når det gælder spørgsmålet om Margrethebørnehaven i Pindstrups ledelsesmæssige fremtid, men den snu politiske taktiker plejer ikke at opgive så let. Har han mon noget i ærmet til onsdagens byrådsmøde? Foto: Lars Norman Thomsen

Socialdemokratiets Christian Haubuf ser ud til at komme i mindretal i i byrådsgruppen, når det gælder spørgsmålet om Margrethebørnehaven i Pindstrups ledelsesmæssige fremtid, men den snu politiske taktiker plejer ikke at opgive så let. Har han mon noget i ærmet til onsdagens byrådsmøde? Foto: Lars Norman Thomsen

Skoler-børnehaver:

Fællesledelse i Pindstrup, Mørke og Ryomgård på den politiske dagsorden

Byrådet behandler onsdag tre dagsordenspunkter, der egentlig handler om det samme, fælles ledelse, men politisk er der lagt op til et større bråvallaslag om to af sagerne

Af
Af Lars Norman Thomsen

Fire steder i Syddjurs Kommune har man for længst arrangeret det således, at skole og daginstitution drives af en fælles ledelse: I Rosmus har det været reglen allerede før kommunesammenlægningen i 2007, og fra 2010 og frem til nu er der yderligere arrangeret fælles ledelse og fælles bestyrelse for skole og daginstitution i Thorsager, på Mols og senest i Ådalen.

I Norddjurs har man døbt konstruktionen Børnebyer, men det er man gået uden om i Syddjurs, selv om man allerede før kommunesammenlægningen lavede noget tilsvarende i Feldballe kaldet 'Feldballe-modellen'. Det var før, at Feldballe Skole blev privatiseret.

Nu er turen så kommet til Mørke. Her står en spritny daginstitution tæt ved skolen klar til indflytning i slutningen af 2018. Den nye daginstitution erstatter den nedslidte 'Kastanjehuset'.

Politisk er der fuldtonet enighed om at lade Mørke følge i sporet af Rosmus, Thorsager, Mols og Ådalen. Det rationale, lønmæssigt og administrativt mv., der kommer ud at lave fælles ledelse, kan bruges til pædagogisk personale og pædagogiske tiltag.

Byrådet konfirmerer beslutningen onsdag.

Alternativets Mette Refshauge Foged kan sikre flertal for, at Poppelvejens Børnehave kan ansætte en ny leder – sammen med de tre medlemmer af Dansk Folkeparti. Foto: Lars Norman Thomsen

Alternativets Mette Refshauge Foged kan sikre flertal for, at Poppelvejens Børnehave kan ansætte en ny leder – sammen med de tre medlemmer af Dansk Folkeparti. Foto: Lars Norman Thomsen

Hvad sker der i Pindstrup?

Det trækker også op til en lignende konstruktion i Pindstrup med fælles ledelse mellem kommunens specialskole, Pindstrupskolen, og den integrerede kommunale daginstitution, Margrethebørnehaven, men her skiller de politiske vande.

Tre muligheder er i spil:

1. Margrethebørnehaven fortsætter som hidtil med egen ledelse.

2. En model lig den på Mols, i Ådalen og i Rosmus og snart i Mørke, hvor skole og børnehave har fælles ledelse. Skolen i dette tilfælde er kommunens specialskole, Pindstrupskolen.

3. En model, hvor Margrethebørnehaven bliver en afdeling af en af institutionerne i Ryomgård, Ringvejens Børnehus eller Poppelvejens Børnehave.

Et flertal i Udvalget for Familie og Institutioner med formand Kirstine Bille (SF) i spidsen anbefaler model nummer 2, mens både Socialdemokratiets Christian Haubuf og Enhedslistens Jesper Yde Knudsen anbefaler model nummer 1.

Christian Haubuf er tidligere mangeårig leder af Margrethebørnehaven, og ved sin afgang i efteråret 2017 anbefalede han meget stærkt, at Margrethebørnehaven skulle fortsætte med at være selvstændig, som også både bestyrelse og personale anbefaler.

“Når jeg er tilhænger af model 2, skyldes det mest hensynet til at sikre fremtiden for den almene del af børnehaven,” siger udvalgsformand Kirstine Bille.

Et enigt Økonomiudvalg støtter også model 2, og heri sidder to socialdemokrater, borgmester Ole Bollesen og gruppeformand Michael Stegger Jensen, så det tyder på, at Haubuf står alene i partiet med sit synspunkt, fordi Bollesen og Stegger selvfølgelig har clearet deres anbefaling med resten af gruppen.

Dermed tegner der sig et solidt politisk flertal bag en løsning, der hedder fælles ledelse mellem Pindstrupskolen og Margrethebørnehaven, på samme måde som i Mørke.

Ryomgård er speget

I Ryomgård spøger et nyt børnehus ude i horisonten, der samler de to nuværende daginstitutioner, Poppelvejens Børnehave og Ringvejens Børnehus. Flere muligheder er bragt i forslag til placering: 1. Tæt på Marienhoffskolen 2. Et areal nær den nuværende Ringvejens Børnehus, som imidlertid også er i spil til at skulle huse 40 nye plejeboliger i en ikke så fjern fremtid.

I forbindelse med, at daværende leder i Poppelvejens Børnehave, Carsten Bonde Brauner, ved årsskiftet tiltrådte stillingen som Dagtilbuds- og SFO-leder ved Børnehuset Ådalen og Ådalsskolen, blev det aktuelt at diskutere fælles ledelse og fælles bestyrelse de to Ryomgård daginstitutioner imellem allerede nu.

Et flertal i Udvalget for Familie og Institutioner anbefaler imidlertid, at der ansættes en leder i Poppelvejens børnehave, “men at der er opmærksomhed på, at der i budgetvedtagelse for 2018 er nævnt, at der skal ses på en modernisering og evt. samling af daginstitutionerne i Ryomgård. Der lægges dermed op til at en proces hen imod en beslutning om, at den fremtidige dagtilbudsstruktur i Ryomgård sættes i gang i indeværende år, og at det ses i forhold til planlægningsmæssige muligheder i området.”

Det betyder oversat til dansk, at der inden året er omme er afgjort politisk, om: 1. Ryomgård skal have et børnehus 2. Hvor det skal ligge.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, i alt 13 mandater, støtter, at der ansættes en ny leder i Poppelvejens Børnehave. 

Dermed mangler der et enkelt mandat i byrådet for at sikre et flertal bag anbefalingen.

Mon ikke det kommer fra Alternativets Mette Refshauge Foged og sandsynligvis også fra de tre medlemmer fra Dansk Folkeparti, Laila Sortland, Per Dalgaard og Michael Mikkelsen, der alle bor i Ryomgård?

Publiceret 25 April 2018 06:00

SENESTE TV