Trafik:

Sdr. Fælledvej forbliver ensrettet i ny vejplan

Måneders strid om trafikken omkring Auning Skole, Auning Idræts- og Kulturcenter og daginstitutionen Mælkevejen er nu delvis landet.

Efter en tur omkring kommunalbestyrelsen i Norddjurs har et flertal besluttet, at der skal laves en trafikal helhedsplan for området men med de vilkår, at Sdr. Fælledvej bliver ensrettet i retning ned forbi idrætscentret mod Mælkevejen.

Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer - socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og de to konservative.

Imod stemte 11. Venstre, Liberal Alliance, SF og Enhedslisten.

Jens Meilvang (LA), formand for teknik- og miljøudvalget, havde forinden forsøgt sig med et forslag om at vejen ned forbi idrætscentret bliver helt lukket af for kørende trafik.

Samtidig ønskede han, at det lukkede område bliver anvendt til rekreative formål.

Det var de “gamle” frontlinjer fra teknik- og miljøudvalget i sidste byrådsperiode, der endnu engang tegnede sig.

Sagen var bragt op i kommunalbestyrelsen af et mindretal i fagudvalget - Niels Basballe (S) og Steen Jensen (DF).

Det skete efter flertallet bestående af Jens Meilvang (LA), Aleksander Myrhøj (SF) og Niels Ole Birk (V) havde besluttet at Sdr. Fælledvej skulle lukkes ved idrætscentret.

Mange har en mening

I forbindelse med evalueringen af den nuværende midlertidige ensretning af Sdr. Fælledvej har kommunen bedt om lokalområdets forslag til den fremtidige trafikafvkling omkring skolen.

Skolen, borgerforeningen, idrætshallen, svømmehallen og gruppen for etablering af en aktivitetspark ud for hovedindgangen til Auning Idræts- olg Kulturcenter afleverede alle høringssvar, der stak i lidt forskellige retninger.

Et fælles budskab gik dog igen, og det var en stor utilfredshed og bekymring over den øjeblikkelige trafiksituation i området.

Det er så et problem der skal tages fat på i arbejdet med en samlet helhedsplan for trafikken til skole, idrætscenter og daginstitution.

Publiceret 15 April 2018 00:00

SENESTE TV