DH-Syddjurs satte kursen for året

DH-Syddjurs, der er handicaporganisationerne sammenslutning lokalt, samlede tirsdag 20. marts i Tirstrup 24 borgere, heraf 12 med stemmeret til årsmødet.

Der var genvalg på alle poster og den gode stemning afspejlede formandens beretning og den store opbakning til handleplanen for afdelingens fremtidige arbejde.

“På tre bestyrelsesmøder mere inden sommerferien skal vi blandt andet drøfte, hvordan vi optimerer vores handicappolitiske interessevaretagelse og høre om kommunens indsats mod ensomhed blandt ældre samt om tilgængelighed og tiltag i Nationalpark Mols Bjerge,” fortæller Solveig Hansen, der sidste år afløste Peer Laursen på formandsposten.

Hun glæder sig til formandsmødet i april, hvor man mødes på regionsplan med fokus på beskæftigelse.

Årsmødet blev ledet af den nyvalgte formand i DH-Norddjurs, Winnie Ákesson, og de to afdelinger vil forsøge et samarbejde om kurser om tilgængelighed, FNs Handicapkonvention, og foredrag om handicap og fordomme.

jesl

Publiceret 13 April 2018 11:00

SENESTE TV