Arkivfoto

Arkivfoto

Akutlægebiler:

Regionen og Falck skal drive akutlægebiler

Region Midtjyllands og Falck skal drive alle 12 akutbiler - også den på Djursland

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det er på regionsrådsmødet 31. januar besluttet at hjemtage driften af de fire akutlægebiler, som har baser i Aarhus, Horsens, Randers og Djursland.

Præhospitalet, som er den regionale driftsorganisation på området, skal varetage opgaven.

Det er samtidig besluttet, at Falck Danmark A/S skal drive de fem lægebiler med base i Herning, Holstebro, Lemvig, Viborg og Silkeborg, samt de tre akutbiler i Skive, Ringkøbing og Tarm. Ændringen får ikke betydning for den behandling, som patienter modtager, hvis de bliver kritisk syge eller kommer til alvorligt til skade. Men det forventes at give nye udviklingsmuligheder, at regionen får erfaringer med drift af akutlægebiler.

Ifølge de nuværende kontrakter er det Falck Danmark A/S og Responce A/S, der driver akutbiler og lægebiler. Det betyder, at de står for køretøjerne og ansætter ambulancebehandlere, paramedicinere og lægeassistenter, mens Præhospitalet ansætter præhospitale akutlæger og anæstesisygeplejersker. Da kontrakterne udløber 30. november 2018, har der været afholdt udbud af opgaven. Eneste bud kom fra Falck Danmark A/S, som også driver ambulancerne i regionen.

Regionsrådet har vurderet, at det er en fordel at påtage sig en del af opgaven.

“Regionen er tilfreds med det mangeårige samarbejde med Falck. Men som markedet på området er, vurderer vi, at det vil være klogt at få erfaringer med at drive nogle af akutlægebilerne selv. Det kan både være en hjælp i forhold til kommende udbud og andre beslutninger om driften på det præhospitale område, og det kan åbne for nye udviklingsmuligheder,” siger Anders Kühnau (S), formand for Regionsrådet i Region Midtjylland.

Derudover vurderes, at det vil give en række nye muligheder i den præhospitale organisation at drive de fire lægebiler selv.

“Når vi ansætter lægeassistenter får vi en ny type medarbejdere og faglige eksperter ind i Præhospitalet. Som del af organisationen vil de kunne bidrage endnu mere til kvalitetsudvikling og til videreudvikling af samarbejdet mellem læge og lægeassistent i akutlægebilerne,” siger Thomas B. Kristensen, præhospital direktør.

Publiceret 11 February 2018 20:37