Debat Syddjurs:

Byg 28 ny demensvenlige plejeboliger, også i Rønde

Af Ole Kragelund, Moesbakken 22, 8410 Rønde:

"Demensvenlige plejeboliger i Rønde må kunne bygges ved Århusvej lige ved siden af den ny kunstgræs-fodboldbane - dvs. på den kommunalt ejede mark, som lige nu er forpagtet ud til en landmand. Og ellers på den kommunalt ejede boldbane på Rønne Allé, klos op ad biblioteket.

Uanset hvilken af de to nævnte arealer, byrådet forhåbentlig snart vælger, så må man uden videre kunne bygge fx 28 boliger i étplans-rækkehuse. Man kan nok stort set kopiere tegningerne fra kommunens igangværende byggeri i Kolind, på hjørnet af Frellingvej og Bugtrupvej.

Også ved indretning af hver enkelt bolig i Rønde kan man sikkert med fordel næsten kopiere de 28 boliger i Kolind. Her tænkes især på badeværelse- og køkkenudstyr. For ganske vist er de 28 ny boliger i Kolind beregnet til SVÆRT demente beboere, men mig bekendt kan også borgere med knap så fremskreden demens nyde gavn og glæde af Kolind-boligernes indretning. Ellers spørg Alzheimerforeningens og Ældresagens gratis konsulenter.

De højhus-boliger, der nu er under opførelse på Hovedgaden midt i Rønde, kan så udlejes til beboere, som ikke er ramt af demens. Det gælder både kommunens 41 plejeboliger og de ca. 30 seniorboliger, som den private bygherre, boligforeningen DjursBo, efter planen stiller klar til indflytning næste år. 

Alle bliver uden tvivl udmærkede lejeboliger - udmærkede for alle andre end demente lejere, som udelukkende bør tilbydes en bolig i ét-plans huse. Også i Rønde, ligesom i Kolind."

 

Publiceret 10 February 2018 11:09

SENESTE TV